Kopplar spiritism till vetenskap

Julia Falks avhandling handlar om spiritismen i det sena 1800-talets Stockholm, och dess försök med att skapa en brygga till vetenskapen.

12 februari, 2024
Håkan Lindgren
Julia Falk vill lyfta fram är hur spiritister i Stockholm på sent 1800- och tidigt 1900-tal blandade en tro på andar med vetenskapsanspråk.

I Stockholms kulturliv under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet fanns ett intresse för spiritismen. Det vill säga tron på att det går att kommunicera med andar och att det är någonting bra som det går att lära sig något av, säger Julia Falk.
– Även om inte jättemånga var spiritister, är det här ett samhällsskikt och en tid som är ganska omskriven. Stockholms kulturliv under slutet av 1800-talet är en betydelsefull period med många betydelsefulla personer och för att förstå den bättre så tror jag att vi måste förstå spiritismen bättre.

Blandning av tro och vetenskap

Det hon vill lyfta fram är hur de som faktiskt var spiritister blandade en kristen grund och tron på andar med vetenskapsanspråk. I en tid då både kyrkans och naturvetenskapens roll i samhället var under förändring.
– De menade att man genom spiritismen kunde göra en brygga mellan naturvetenskap och kristendomen, och då vetenskapligt bevisa kristendomens mirakel. De upplevde en kris i samhället där kristendomen genom naturvetenskapen förlorade sin position som den haft innan. Samtidigt var de väldigt positiva till vetenskapen och ville därför bygga den här bryggan.

Söker medel för nytt projekt

Efter disputationen har Julia Falk tänkt söka forskningspengar på ett projekt om samma tidsperiod, men fokuserat på begreppet psykisk forskning.
– Idag motsvarar det kanske mer det vi kallar för parapsykologi, som handlar om mentala fenomen, som tankeläsning och klärvoajans.

Avhandlingen

Titel: En andlig terra incognita: Spiritismen i det sena 1800-talets Stockholm
Lärosäte: Umeå universitet
Ämne: Idéhistoria
Disputationsdatum: 9 februari 2024

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023