De lär studenterna att undvika plagiat

Fyra kollegor vid Umeå universitet ligger bakom en ny webbutbildning som ska lära studenter vid lärosätet att inte plagiera av misstag.

12 februari, 2024

Lärare som berättar och hänvisar till långa texter om plagiat på lärosätenas hemsidor. Det är Satish Strömbergs upplevelse av hur det är för studenter. Han är IKT-coach och adjunkt vid Umeå universitet.
– Och det är just bara information, inte utbildning eller träning. Mest kring vad man får göra och inte får göra samt konsekvenser vid upptäckt av plagiat.

Satish Strömberg

IKT-coach och adjunkt vid Umeå universitet.

Dessutom – säger han – finns det inget sätt för lärare att få verifierat för sig huruvida en student är utbildad i vad som är plagiat och vad som inte är det.

Tillsammans med Umeåkollegorna Elena Lindholm, lektor i spanska, Anna-Karin Åsander, universitetsbibliotekarie och Linda Lundmark, universitetsjurist, har Satish Strömberg därför tagit fram en utbildning i hur man som student ska göra för att undvika plagiat.
– Vår erfarenhet av de fall vi haft är att många plagierar omedvetna om vad plagiat egentligen är. Sedan finns det så klart personer som gör det medvetet, men jag upplever det trots allt som en bråkdel, säger Satish Strömberg.

Utifrån arbetshypotesen att det är för krångligt för studenter att ta till sig information om plagiering arbetade de tre kollegorna fram en multimodal webbaserad utbildning.

Tanken är att lärare först ska gå utbildningen själva för att sedan ladda upp den till studenterna i lärplattformen. Utbildningen är utformad så att läraren kan se till att en student har genomfört den innan hen kan påbörja en uppgift.

Utbildningen är uppdelad i tre sektioner med övningar. Den första går igenom olika typer av plagiat. Andra sektionen kretsar kring bibliotekets övningar om plagiat och den tredje handlar om proceduren när plagiering upptäcks.

I grunden handlar det om att undvika plagiatfall. Lite som nollvisionen i trafiken, förklarar Satish Strömberg.
– Vi vet att vi inte kommer kunna nå den men vi skulle önska att vi gör det. Att åtminstone kunna plocka bort alla omedvetna fall av plagiat så att studenter inte hamnar i disciplinnämnden, att lärare inte behöver lägga dyrbar tid på att anmäla och att jurister kan göra annat med sin arbetstid.

Flera Umeålärare och studenter har redan laddat ned plagiat­utbildningen, som snart kommer att finnas på engelska.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023