Utredning: ”Göteborgs universitet bör göra sig av med forskningsstation”

En ny utredning föreslår att Göteborgs universitet lämnar över Kristinebergs forskningsstation till en annan ägare. Däremot förordar utredningen att universitetet behåller verksamheten på Tjärnö.

2 februari, 2024
Jonas Brodd/Mostphotos
Göteborgs universitet har inte råd att behålla två marina forskningsstationer. En utredning föreslår att man letar efter en ny huvudman till Kristinebergs Center i Fiskebäckskil.

Vid Göteborgs universitet, GU, finns en marin profil där två forskningsstationer ingår, Kristinebergs Center i Fiskebäckskil utanför Lysekil och Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad.

Har inte råd längre
Men universitetet har inte råd att behålla och utveckla båda, ett problem som har varit känt sedan länge. Dekanen vid naturvetenskapliga fakulteten, Göran Hilmersson, räknar upp en rad utmaningar för de båda forskningsstationerna.
– I grunden är det fråga om att fakulteten inte kan sitta med två marina infrastrukturer som vi inte riktigt fyller och inte kan göra de investeringar som skulle behövas, säger han.

Exempelvis har båda de marina infrastrukturerna var sitt forskningsfartyg som skulle behöva bytas ut, vilket skulle kosta 30 till 50 miljoner vardera.
– Det finns inte en chans att vi i det här läget kan köpa två fartyg till, säger Göran Hilmersson.

Göran Hilmersson

Dekan, Göteborgs universitet

Letar ny ägare
En utredning har nu kommit fram till att Kristineberg är den verksamhet som skulle vara lättast att föra över till en annan huvudman. Verksamheten vid Tjärnö är cirka 50 procent större och mer inriktad på marin forskning och undervisning. GU har cirka 15 fast anställda forskare vid Kristineberg och cirka 45 fast anställda forskare Tjärnö.

Kristineberg har en mer diversifierad verksamhet, där finns bland annat teknisk utveckling och ett stort projekt kring blå mat samt en hamn för större fartyg.

Dessutom finns redan ett antal partners i verksamheten, förutom GU är det Chalmers, KTH, IVL Svenska miljöinstitutet och RISE Research Institutes of Sweden.

Potentiellt intresse från RISE
Av dem har RISE flaggat för ett potentiellt intresse att överta huvudmannaskapet, enligt utredningen.
– Ambitionen och min förhoppning är att universitetsstyrelsen tar ett inriktningsbeslut på sitt sammanträde 21 februari. Därefter är det tänkt att Göteborgs universitet ska inleda diskussioner med RISE. Tidsplanen är att vi ska ha ett avtal på plats innan 1 juli för att man ska kunna göra ett övertagande av huvudmannaskapet från årsskiftet, säger Göran Hilmersson.

Han menar att det är bråttom att komma till beslut.
– I frånvaro av ett beslut blir det en enorm press på personalen. Det är en tid man vill hålla så kort som möjligt. Dessutom blir verksamheten lidande, så länge man sitter i den situationen blir det ingen riktigt satsning vilket ju hämmar utvecklingen.

Inget beslut taget
Men från RISE:s sida finns inga beslut. En dialog har förts med utredaren Ingrid Pettersson om förutsättningarna för att ta över huvudmannaskapet. Nu ska man analysera utredningen och föra samtal med styrelse och ägare, säger Pernilla Walkenström, divisionschef på RISE för divisionen Material och produktion.
– Vårt intresse för Kristineberg är utifrån ett klimat- och resiliensperspektiv. Havet blir allt viktigare framgent. Behovet av hållbar utveckling och även innovation inom havsrelaterad forskning är stort. Stora investeringar och satsningar behöver göras i hela världen, inte minst i Sverige.

Pernilla Walkenström

Divisionschef, RISE

RISE har ingen personal anställd på Kristineberg idag.
– Men vi har verksamhet där, framförallt en brygga där vi studerar korrosionsskydd och antifouling, det vill säga skydd mot biologisk påväxt. Vi bedriver både forskning och har uppdragsverksamhet på Kristineberg, även forskning inom sjömat, säger Pernilla Walkenström.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023