Utforskar ett rum för tjejer

Kristina Öhman försvarar i sin doktorsavhandling den tjejliga kulturen i tidningen Starlet.

11 december, 2023
Anna-Lena Lundqvist
Kristina Öhman kallar tidningen Starlet ett socialt medium innan internet.


Tidningen Starlet kom ut mellan 1966 och 1996 och innehöll serier, redaktionellt material och bidrag från läsare där de kunde kommunicera med varandra.
– En hel uppsättning föreställningar omgärdar den tjejkultur som Starlet var en del av. Tidningen möttes av avsmak, skuldbeläggande, klander och hån och beskrevs både under utgivningsåren och senare som trivial och utan värde, säger Kristina Öhman.

Men det stämmer inte, menar hon.
– Den blev en plats där det offentliga möter det privata. Läsarna kunde skriva in och bidra till tidningen i ganska stor utsträckning, både med fiktion och icke fiktion.

Bidragen kunde vara insändare, idéer till serier och läsarnoveller.
– Framför allt så kunde de diskutera sins­emellan. Läsarna kunde ställa ganska privata frågor och beskriva sin kropp och sin vardag. Det blev ett rum för stöd och tröst och för frigörelse och fantasi och naturligtvis underhållning.

Kristina Öhman kallar Starlet ett socialt medium innan internet.
– Den är ett offentligt forum med ett innehåll som i stor utsträckning är privat och personligt, så den här analoga tjej- och ungdomskulturen överlappar på ett spännande sätt de sociala forum som uppstod med internet.

Nu när Kristina Öhman disputerat är framtiden öppen.
– Om jag fick önska fritt så skulle jag gärna stanna kvar i ungdomskultur och gärna media och populärkultur som källa till historia och samtid, säger hon.

Avhandlingen
Titel: Ett tjejligt rum. Tidningen Starlet 1966–1996
Lärosäte: Göteborgs universitet
Ämne: Etnologi
Disputationsdatum: 10 november 2023

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023