Handledning kräver bred kompetens

Handledning är grunden för kvalitetssäkring av vetenskap, och den komplexa uppgiften måste därför förstås bättre. Det menar Petra Angervall vars tidskrift har kommit ut med ett special­nummer om doktorandhandledning.

 – Vi behöver bli bättre på att förstå våra egna handledar­utbildningar genom att använda exempel i forskande sammanhang, eller se hur deltagande forskare kan skriva forskningsbidrag utifrån vad de själva är med om, säger Petra Angervall.

Petra Angervall

Chefredaktör, Journal of Praxis in Higher Education

Hon är chefredaktör för Journal of Praxis in Higher Education som i höst publicerade ett temanummer om att vara doktorandhandledare. Hon är också professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Både deltagare och lärare från lärosätets handledarkurs har bidragit med artiklar till tidskriften. Internationella experter på forskarhandledning medverkar också.
– Det temanumret visar är hur komplext och svårt det är att handleda, hur det krävs att handledaren har många lager av kompetens och erfarenhet, och är nyfiken och engagerad.

Petra Angervall understryker att handledning och annan kollegial granskning är grunden för kvalitetssäkringen inom akademin.
– Det handlar inte om en viss teknik eller ett schema där boxar ska tickas av, utan en process där två eller flera personer tillsammans försöker utveckla det vi kallar kunskap. Det är en process som är tidskrävande.

Doktorandhandledningen ska, enligt Petra Angervall, vara ett lärande inom akademisk frihet, en arena för diskussion av vetenskapliga frågor utan för mycket styrning.

Hon menar också att processen måste utgå från ett gemensamt intresse mellan handledare och doktorand, annars kommer inte engagemanget som krävs att finnas genom alla år.
– Doktoranden måste få utrymme att pröva och vara kreativ, och handledaren måste våga visa sårbarhet.

Själv brukar hon som handledare vara väldigt aktiv under de två första åren av doktorandens arbete, och hjälpa till med allt från att formulera enkäter till att visa hur forskarnätverkande går till.
– Jag bygger en plattform i relation till doktoranden som hen successivt kan frigöra sig från och på så sätt skapa sitt eget projekt.

Att beakta när du ska handleda

 
  • Det behöver finnas ett gemensamt intresse för projektets innehåll.
  • Handledning kräver kontinuitet och tillit.
  • Svårigheter är en normal del av processen.
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023