SUHF vill förändra tidskriftsförlagens transformativa avtal

Arbetet med att främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer riskerar att fastna i en permanent omvandling som gynnar de stora kommersiella förlagen. Det vill en grupp inom SUHF ändra på.

De så kallade transformativa avtalen innebär att vetenskapliga förlag får betalt både från prenumerationer och för öppen publicering. Förhoppningen med de transformativa avtalen var att kommersiella vetenskapliga förlag skulle omvandla åtminstone en del av sina tidskrifter till rena open access-tidskrifter.

Men tvärtom arbetar förlagen aktivt för att kunna behålla den här typen av lukrativa avtal som en långsiktig lösning.

Med ambitionen att driva på processen har ”Arbetsgruppen bortom transformativa avtal” inom Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, publicerat rapporten Sveriges väg bortom de transformativa avtalen – analys och förslag till strategisk inriktning.
– Att skicka ut det här förslaget både inom Sverige och ut i världen och berätta att vi arbetar med de här strategierna är ett sätt att driva på frågan. Vi behöver en internationell diskussion hur vi ska komma vidare, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie vid Stockholms universitetsbibliotek och medlem i arbetsgruppen.

Rapporten är ett sätt att uppnå en samlad kraft mot förlagen.
– Det finns väldigt många olika strategier ute i världen för att komma vidare, men vi är inte enade kring strategierna. Det vinner ju de kommersiella förlagen på som får ett bättre förhandlingsläge.

Det finns flera olika anledningar att driva den här frågan.
– Förutom att det är viktigt att få öppen tillgång till forskningsartiklar anser vi att det kommersiella publiceringssystemet är för dyrt. Pengar som borde stanna i forskningen går till vinster i de stora förlagen. Vi vill skynda på processen att komma vidare från de transitiva avtalen till verklig open access. Det är inte en lätt sak att göra, säger Wilhelm Widmark.

Han menar att kommunikation är viktigt för att komma vidare.
– De som verkligen kan ändra systemet är forskarna. Vi bör informera mer, och driva den här diskussionen på alla lärosäten och internationellt. Vi måste också utmana de kommersiella förlagen genom att arbeta med alternativa publiceringsvägar. Det är också viktigt att föra tillbaka äganderätten över det vetenskapliga kommunikationssystemet till akademin.

Några av förslagen i SUHF:s rapport

 

  • Att teckna avtal med förlag som enbart publicerar öppet tillgängliga tidskrifter, inte med hybridtidskrifter där förlagen får dubbelt betalt.

  • Att tillhandahålla en nationell oberoende publiceringsplattform.

  • Att förbättra möjligheterna att migrera forskarägda tidskrifter från traditionella förlag till andra plattformar.

  • Att fortsatt arbeta med upphovsrättsfrågor kopplat till öppen tillgång.
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023