Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Så funkar din nya pension

Från årsskiftet gäller ett nytt tjänste­pensionsavtal för stats­anställda. Det betyder förändringar för många SULF-medlemmar. Så vad blir det nya?

30 oktober, 2023

Sedan 2016 gäller pensionsavtalet PA 16 för statsanställda. Den som är född 1988 eller senare, så kallad avdelning 1, har en premiebestämd pension som är baserad på lönen. Den som är född tidigare än så, avdelning 2, har delvis andra avtalsvillkor att förhålla sig till. Men från 1 januari 2024 kommer båda grupperna att få likvärdiga villkor.

I och med de nya förutsättningarna har Anna Ekenberg, ombudsman och pensions­utbildare på SULF, besökt olika lärosäten för att föreläsa om förändringarna.
– När det händer saker politiskt, som att man ändrar åldrar och skatterna för pension för att politikerna vill att vi ska jobba längre, kommer det frågor och ibland också oro.

Anna Ekenberg

Ombudsman på SULF

Osäkerheten – säger hon – kan handla om hur det blir och hur man ska planera.

– Jag skulle inte säga att det finns ett generellt missnöje med pensionssystemet. Där­emot finns det vissa kunskapsluckor, vilket är förståeligt eftersom det är ett komplicerat system. Oftast börjar man inte heller tänka på det förrän det närmar sig. Därför är det viktigt att även yngre får en uppfattning.

För statsanställda födda 1987 eller tidigare gäller just nu bestämmelser som liknar det avtal som fanns innan 2016, PA 03. Det innebär exempelvis att de får förmånsbestämd pension som en del av tjänstepensionen.

– Det är en rest av ett gammalt sätt där man bland annat räknar på hur många år man varit anställd. Många år ger mest utdelning, men det beror också på ens lön och på vilket år man är född.

”Många år ger mest utdelning, men det beror också på ens lön och på vilket år man är född.”
Anna Ekenberg

Den förmånsbestämda delen är på väg att fasas ut och statsanställda födda mellan 1973 och 1987, som har en lön under en viss nivå, har inte haft den.

– Då har man bara haft 4,5 procent avsättning till tjänstepensionen, vilket är rätt lågt. Till exempel har kommuner och regioner från och med i år infört ett avtal med ungefär 6 procent, säger Anna Ekenberg.

De fackliga parterna och Arbetsgivarverket har därför förhandlat om höjningar av arbetsgivarnas insättningar till de statsanställdas pension.

Åldern för när intjänandet av pension upphör är en annan fråga man förhandlat om. Tidigare har den som är född 1987 eller tidigare inte kunnat tjäna in tjänstepension efter 65.

Inom det nya pensionsavtalet blir det inga förändringar för de yngre statsanställda, födda 1988 eller senare. De kommer även i fortsättningen att få minst 6 procent av lönen avsatt.

Avdelning 2, födda 1966 till 1987, får 1,5 procents ökad avsättning till flexpension. Det innebär en möjlighet att ta tjänstledigt på deltid från 63, och samtidigt plocka ut flex­pension.

I och med den ökade avsättningen på 1,5 procent får den äldre gruppen motsvarande avsättning som den yngre, alltså minst 6 procent. Åldern för att tjäna in premiepension förlängs också till 69 år samtidigt som möjligheten till delpension försvinner.

”Med förlängt intjänande kommer det att löna sig mer att stanna kvar längre i arbetslivet.”
Anna Ekenberg

– Med förlängt intjänande kommer det att löna sig mer att stanna kvar längre i arbetslivet. Förut har arbetsgivaren slutat betala in vid 65, säger Anna Ekenberg.

För den ännu äldre gruppen, födda 1965 eller tidigare, gäller övergångsbestämmelser. De har även i fortsättningen en möjlighet att ta ut delpension från 61 års ålder.

På premiebestämda pensionsdelar gäller förlängt intjänande till 69 års ålder och därmed en ökad avsättning med 0,5 procent, till totalt 5 procent.

– Det här är en historisk förändring för den som är född 1987 och tidigare. Förut har man bara kunnat tjäna in pension till 65. På senare år har det blivit otidsenligt eftersom man oftast jobbar längre än så.

Koll på pensionen?

Allmän pension är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för.

Tjänstepension betalas in av arbetsgivaren.

Flexpension kan användas för att gå ned i arbetstid. Om du inte gör det läggs den på din framtida pension.

Delpension innebär en möjlighet att gå ned i arbetstid vid 61 med en stor del av lönen bibehållen. Det kräver arbetsgivarens godkännande. Efter årsskiftet gäller det enbart födda 1965 eller tidigare.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023