Planerar för hållbar utveckling

Louise Åhlman, verksamhetsutvecklare inom miljö och klimat vid Örebro universitet, har tagit fram en ny strategi och handlingsplan för hållbar utveckling.

30 oktober, 2023

Alla studenter och medarbetare ska utbildas i hållbar utveckling, vad ska studenterna lära sig?
– Studenterna ska förstå hur deras utbildning bidrar till hållbar utveckling. De ska också få med sig Unescos åtta nyckelkompetenser för hållbar utveckling, till exempel systemtänkande, strategisk kompetens och kritiskt tänkande.

Louise Åhlman

Verksamhetsutvecklare, Örebro universitet

Och medarbetarna?
– Medarbetare kan gå en kurs i hur man integrerar hållbarhet i utbildning och även få hjälp av Högskolepedagogiskt centrum. Vår plattform för hållbar framtid samlar också vetenskapliga fält och har arbetsgrupper för utbildning, forskning och samverkan kring hållbarhetsfrågor.

Ni ska halvera klimatpåverkan från tjänsteresor, hur då?
– Vi sitter med i Lärosätenas klimatnätverk som har skapat en särskild fokusgrupp som tittar på hur man kan minska utsläppen från tjänsteresor. Det handlar bland annat om att fundera över när resor fyller ett syfte och när man kan ha digitala möten i stället. I den kommande upphandlingen av resebyrå ska vi titta på möjligheterna att få mer hjälp med att boka internationella tågresor, vilket inte alltid är lätt i dag. Vi vill också skapa informationsflöden där man som ansvarig chef kan se att oj, mina tio medarbetare har slagit i taket för flygresor i år, det måste vi snacka om.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023