Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Systemet för etikprövning utreds efter sektorns kritik

Etikprövningslagen ska ses över. Uppdraget har gått till justitierådet Ulrik von Essen, tidigare professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

14 september, 2023
Linus Hellerstedt
Ulrik von Essen Foto: Carl Johan Erikson

Den 1 september meddelade regeringen att etikprövningslagen och dess tillsyn ska utredas för att ta itu med de problem som har lyfts av forskare inom samhällsvetenskap, humaniora och rättsvetenskap.
– De här frågorna ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det är angeläget att få till en lagstiftning som verkligen fungerar och inte lägger hinder för seriös och nödvändig forskning, säger utredaren Ulrik von Essen.

Han är justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och har en bakgrund som professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Han har också varit ledamot i en av de tidigare regionala etikprövningsnämnderna, liksom i Vetenskapsrådets etikkommitté för humaniora och samhällsvetenskap.

Ska undersöka undantag
Utredningsuppdraget handlar bland annat om att undersöka om viss typ av forskning som innefattar känsliga personuppgifter eller lagöverträdelser bör undantas etikprövningskravet. Kritikerna av rådande ordning har till exempel beskrivit det som orimligt att forskning på politikers offentliga uttalanden och analyser av domar behöver etikprövas.
– Inledningsvis vill vi föra en dialog med universiteten för att få en klar bild av vilket material forskarna samlar in och hur, för att begrunda vilken typ av forskning och uppgifter som kanske bör ligga utanför etikprövningslagen, säger Ulrik von Essen.

En annan viktig fråga som han ska utreda är tillsynsmyndighetens skyldighet att åtalsanmäla även mindre allvarliga överträdelser av etikprövningslagen. Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, har själv bett regeringen att se över detta och föreslagit att det införs en möjlighet att också bara framföra kritik.
– Vi ska föra en dialog med Etikprövningsmyndigheten och Önep om vilka problem de ser och hur de tycker att man bäst utnyttjar den kunskap och de resurser som finns i de här myndigheterna, säger Ulrik von Essen.

Internationell analys
Han har också fått i uppdrag att analysera hur andra länder och myndigheter har gjort för att tillgodose krav på skydd av personuppgifter och skapa en effektiv och ändamålsenlig tillsyn.
– Utredningsdirektivet är ganska öppet hållet så jag är väldigt nöjd med att ha fått ganska fria händer att föreslå det vi tycker att systemet kräver, säger Ulrik von Essen.

Utredningen ska presentera sina förslag senast den 30 september 2024.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023