Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Tvist om lärarundantaget vid Högskolan Kristianstad

Under pandemin satte två lärare vid Högskolan Kristianstad samman ett digitalt undervisningsmaterial. Men höstterminen 2022 hade materialet kopierats och användes av en annan lärare. Efter en facklig tvist har nu högskolan betalat ersättning till de två lärarna.

15 juni, 2023
Per-Olof Eliasson
Högskolan Kristianstad
Efter en facklig uppgörelse har Högskolan Kristianstad gett två lärare 40 000 kronor i ersättning för att ha använt deras undervisningsmaterial. Högskolan svarar dock inte på några frågor om ärendet. Foto: Anders Jinneklint

De två lärarna, biträdande professor Christina Lind-Halldén och professor Christer Halldén, har arbetat ihop under många år och är även gifta med varandra.

Christina Lind-Hallden
Christina Lind-Hallden.

– Vi har haft två kurser, en genetikkurs och en cell- och molekylärbiologisk metodkurs. De är väldigt praktiskt inriktade. Det finns inga läroböcker till de praktiska delarna av de här kurserna utan vi har under mer än tio år arbetat fram ett omfattande material som är anpassat till studenterna, säger Christina Lind-Halldén.

Christer Halldén
Christer Halldén.

– Den stora vinsten med det här materialet är att det finns en massa tips om hur studenterna faktiskt ska göra för att komma i mål på ett så snabbt och ekonomiskt sätt som möjligt, säger Christer Halldén.

Kurserna blev 60 timmar film
När det blev pandemi ville man att kurserna skulle göras om digitalt. Christina Lind-Halldén och Christer Halldén lade ned ett stort arbete på att digitalisera materialet. På den ena kursen blev det sammanlagt 60 timmar inspelat filmmaterial.

– Vi spelade in filmer och gjorde många dokument som lades upp på kursytorna och som studenterna fick ta del av, säger Christina Lind-Halldén.

Men inför höstterminen 2022 fick paret besked av ledningen vid avdelningen att de inte längre skulle undervisa på de två kurserna.

– När vi tittade på schemat så var det väldigt likt det vi hade haft när vi höll kurserna. Det var jättemärkligt att de som tog över hade precis samma kursupplägg som vi hade haft, säger Christina Lind-Halldén.

Materialet användes fortfarande
De begärde att få gå in på kursportalen och se vad som fanns där. Då upptäckte de att mycket av deras material låg där och att föreläsningarna hade ett annat namn som författare.

– Det var nya Powerpoints med samma innehåll som våra gamla och med texten inläst av en annan lärare. Våra digitala lösningar, som hur man ska tänka när man gör beräkningar, användes vid genomgångar på kursen i höstas. Då kontaktade vi Michael Svedemar på SULF, säger Christina Lind-Halldén.

Eftersom Christina Lind-Halldén och Christer Halldén tillhör olika fackförbund kom förhandlingarna för Saco-S att föras av både SULF och Naturvetarna.

Michael Svedemar
Michael Svedemar.

– Det blev en segdragen dialog med diskussion om materialet höll tillräcklig verkshöjd och där lärosätet hävdade att de har en sedvana att det material som lärare publicerar på deras lärplattform får användas fritt. SULF menade att det högskolan gjort var ett brott mot lärarundantaget och krävde ersättning och skadestånd, säger Michael Svedemar, ombudsman på SULF.

Förnekar brott men ersätter
Enligt protokollet från tvisteförhandlingen bestrider Högskolan Kristianstad att det har skett ett brott mot upphovsrätten.

Men parterna har nått en uppgörelse. Högskolan har vid tvisteförhandlingen gått med på att betala 40 000 kronor vardera till de två lärarna.

– Jag kan se på mitt lönebesked att utbetalningen står angiven som skadestånd, säger Christina Lind-Halldén.

Enligt uppgörelsen får materialet fortsättningsvis inte användas i utbildningen vid högskolan.

– Att lärarna fått ersättning betyder på sätt och vis att högskolan erkänner att man gjort fel, säger Michael Svedemar.

Högskolan kommenterar inte
Universitetsläraren har sökt Högskolan Kristianstad, som inte uttalar sig.

”Vi brukar inte gå in och kommentera enskilda personalärenden. Eftersom detta är ett sådant ärende kommer vi inte heller att ge en intervju”, skriver högskoledirektör Åsa Vännman i ett mejl.

Vid sidan om den principiella frågan om brott mot upphovsrätten finns det en praktiskt-pedagogisk konsekvens.

– Det är ett jättestort problem att överta andras material om man inte har kompetensen att förklara innehållet på ett bra sätt, säger Christina Lind-Halldén och påpekar att andelen godkända på kursernas ordinarie tentamina har minskat.

Universitetsläraren har begärt ut genomströmningen för de båda kurserna och den har minskat från 80 till 60 procent på den ena kursen och från 88 till 66 procent på den andra kursen, jämfört med när Christina Lind-Halldén och Christer Halldén höll i kurserna.

– Sen har vi noterat att man även gjort om våra laborationsprotokoll så att det i vissa fall blivit felaktigheter i dem, säger Christina Lind-Halldén.

”Lärarundantaget gäller”
Det här fallet understryker vikten av att göra tydliga avtal mellan högskola och lärare om hur material får användas, menar Michael Svedemar från SULF.

– Så länge inte avtal finns hävdar SULF att lärarundantaget gäller. Det innebär att materialet tillhör läraren som gjort det och ingen annan. Och då slipper vi också den här typen av problem, säger han.

Men även om Christina Lind-Halldén och Christer Halldén ”på sätt och vis” har fått högskolans erkännande att den gjort fel har det skett till ett högt pris.

– Det maler i huvudet hela tiden. Detta är så förskräckligt. Hade vi vetat detta skulle vi aldrig ha spelat in filmer. Vi skulle aldrig ha lagt ut material på nätet. Det har ju gjort att arbetsgivaren har kunnat ta materialet och sen använda det, säger Christina Lind-Halldén.

Christina Lind-Halldén är nu sjukskriven och Christer Halldén har valt att bli utköpt från högskolan.

Per-Olof Eliasson

FAKTA. Detta är lärarundantaget

För verk skapade inom ramen för en anställning har tolkningsprincipen ”tumregeln” vuxit fram. Den innebär att arbetsgivaren i normalfallet har rätt att nyttja sådana verk.

 

För lärare och forskare på universitet och högskolor gäller dock en annan tolkningsprincip kallad ”det upphovsrättsliga lärarundantaget”. Den innebär att läraren eller forskaren behåller upphovsrätten till sina verk.

 

Källa: Legala handboken

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023