Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

”Det här är inget annat än lögn och fria fantasier”

Sverigedemokraterna har inte initierat förändringen i högskolornas styrelser, skriver Sverigedemokraternas Patrick Reslow, kommittéordförande i utbildningsutskottet och Robert Stenkvist, ledamot av utbildningsutskottet.

12 juni, 2023
Patrick Reslow, Robert Stenkvist

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Riksdagsledamoten Adrian Magnusson (S) och S-studenters i Lund ordförande Alexander Losjö Dahlström påstår att förändringen i högskolornas styrelser är initierad av Sverigedemokraterna. Det insinueras illasinnat att Sverigedemokraterna skulle ”få in sitt eget folk” i styrelserna för högskolorna. Allt detta för att ”politisera högskolorna”. Det här är inget annat än lögn och fria fantasier.

”Det här är inget annat än lögn och fria fantasier.”

Tydliga varningssignaler om ett allvarligt säkerhetspolitiskt hot gentemot lärosätena har framförts av såväl SÄPO och MUST som FOI.  Främmande makt har enligt SÄPO ett stort intresse för svensk forskning och industri, och Sverige ligger i framkant inom en mängd områden som är kopplade till militära förmågor. Inte minst teknikanskaffning blir allt viktigare för Ryssland, Kina och Iran. MUST pekar på att kinesiska intressen genom forskningssamarbeten, investeringar och företagsuppköp, samt om så krävs även med hjälp av underrättelseverksamhet, vill komma över den efterfrågade kunskapen. Det måste tas på allvar.

”Sverigedemokraterna delar därför regeringens bedömning att säkerhetsarbetet vid landets lärosäten måste stärkas.”

Sverigedemokraterna delar därför regeringens bedömning att säkerhetsarbetet vid landets lärosäten måste stärkas. Vi kan konstatera att det inte gjorts tillräckligt under den förra regeringen för att skydda svensk forskning från främmande makts intressen. Det förslag som utbildningsministern aviserat har däremot inte varit föremål för förhandling mellan regeringen och Sverigedemokraterna, utan är ett resultat av de varningssignaler som ovan nämnda organisationer fört fram. Magnussons och Losjö Dahlströms konspirationsteorier saknar således all form av verklighetsförankring.

Vad gäller själva sakfrågan handlar den om att temporärt korta ner mandatperioden för högskolestyrelserna i syfte att göra en översyn av hur lärosätenas kunskap om säkerhetsrisker kan öka. En temporär förkortning av mandatperioden är heller inte något nytt i sig – det gjordes senast av den socialdemokratiska regeringen 2016. Den nuvarande särskilda processen med hur externa personer utses till högskolestyrelserna omfattas inte heller av nuvarande förslag. Högskolestyrelsernas mandatperiod återgår till det normala från och med den 1 oktober 2024.

”Till skillnad från vad de båda socialdemokratiska artikelförfattarna framför så ligger det inte i Sverigedemokraternas intresse att politisera högskolan. Snarare är det tvärtom.”

Till skillnad från vad de båda socialdemokratiska artikelförfattarna framför så ligger det inte i Sverigedemokraternas intresse att politisera högskolan. Snarare är det tvärtom. Lärosätena skulle må bra av att skiljas från den politiska makten. Annonser som den Linnéuniversitetet blev uppmärksammat för, där kraven var att den sökande skulle vara bevandrad i queerteori och postmodernism, är en form av skadlig politisering som vi helst ser försvinner.

Är Socialdemokraterna redo att avskaffa nuvarande ordning och ge lärosätena full frihet? I så fall kan vi snabbt se till att så sker, men till syvende och sist är ju självständiga universitet något som Socialdemokraterna alltid har fruktat.

Patrick Reslow (SD)
Kommittéordförande i utbildningsutskottet

Robert Stenkvist (SD)
Ledamot av utbildningsutskottet

Patrick Reslow, Robert Stenkvist

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023