Ska Lunds universitet bli SD:s experiment­verkstad?

Regeringen måste lägga korten på bordet om styrelserna

7 juni, 2023
Adrian Magnusson (S), Alexander Losjö Dahlström (S)

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Dagens Arena avslöjade den 26 april att regeringen, med utbildningsminister Mats Persson (L) i täten, bestämt sig för att halvera universitetsstyrelsernas mandatperioder, från tre år till 17 månader. Skälen angavs vara att det behövs ”säkerhetspolitisk kompetens” i universitets- och högskolestyrelserna.

Beslutet har mötts av en nästan samstämmig oro från rektorer och andra inom akademin över hela Sverige. Socialdemokraterna förstår och delar denna oro. Sedan regeringen tillträdde i höstas har vi alla kunnat se hur Sverigedemokraterna har fått ett dominerande inflytande på allt vad regeringen gör, från stort till smått – inte minst över utnämningar. Det är inte uteslutet att Sverigedemokraterna har krävt att få in sitt eget folk i universitetsstyrelserna, vilket naturligtvis hade varit en grov inskränkning av den akademiska friheten. Detta är oavsett ett helt nytt tillvägagångssätt från en svensk regering: att detaljreglera vilka människor – och bestämma vilka exakta kompetenser dessa ska ha – som ska sitta i högskole- och universitetsstyrelserna.

Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har uppgett att det inte är i styrelserna som frågor kring säkerhet främst hanteras. Det gör således att hela regeringens argumentation faller platt. Regeringens besked om att halvera universitetsstyrelsernas mandatperioder väcker därför oroväckande frågor. Är det regeringens mening att Sverigedemokraternas agenda ska få styra över Lunds universitet? Kommer Lunds universitet i framtiden att bli Sverigedemokraternas nya experimentverkstad? Eftersom regeringen enbart har kommit med svepskäl och undanflykter som argument för reformen, är det mycket svårt att se förslaget som någonting annat än ett hot mot den akademiska friheten.

Vi delar därför till fullo den oro och ilska som rektorer från hela Sverige gett uttryck för. Det är en samstämmig ilska och oro som är mycket ovanlig från den akademiska världen. Den förtjänar att tas på allvar av regeringen och inte avfärdas på det sätt som utbildningsministern just nu gör. Regeringen måste lägga korten på bordet. Vad är det egentliga skälet till att universitets- och högskolestyrelsernas mandatperioder plötsligt ska halveras?

Den akademiska friheten i Sverige kan inte tas för given. Lunds universitet är inte undantaget. Vi är djupt bekymrade. Socialdemokraterna kommer alltid att stå upp mot högerregeringens försök att inskränka den akademiska friheten, såväl på Lunds universitet som i Sverige.

Adrian Magnusson (S)
Riksdagsledamot, Skåne läns södra valkrets

Alexander Losjö Dahlström
Ordförande, S-studenter i Lund

Adrian Magnusson (S), Alexander Losjö Dahlström (S)

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023