Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Republikanen DeSantis ”försöker knäcka universitetslärarnas fack”

Ron DeSantis, som vill bli republikansk presidentkandidat i USA, försöker kuva den akademiska friheten. Det sa två professorer från University of Florida när de besökte Uppsala universitet.

1 juni, 2023
Torbjörn Tenfält
Torbjörn Tenfält
Phillip Wegner och Susan Hegeman
Ron DeSantis förslag hotar tenure-systemet som ger forskare och universitetslärare anställningstrygghet och som även ska skydda den akademiska friheten. Det sa professorerna Phillip Wegner och Susan Hegeman vid University of Florida när de nyligen besökte Uppsala.

Universiteten i Florida har blivit ett laboratorium för delstatsguvernören Ron DeSantis försök att kuva universiteten och den akademiska friheten. Så beskrev de amerikanska professorerna Susan Hegeman och Phillip Wegner situationen i delstaten när de nyligen besökte Svenska institutet för nordamerikastudier (Sinas) och forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning vid Uppsala universitet.

– På kort tid har högskolesektorn i Florida satts under extremt hård press, säger Phillip Wegner.

Montera ner anställningstrygghet
I slutet av februari presenterades ett lagförslag som innebär genomgripande förändringar för den högre utbildningen i delstaten. Det handlar om att flytta beslut om nyrekryteringar av personal till en styrelse som tillsätts av guvernören själv, något som till exempel kan betyda slutet för det arbete som pågår i många universitet för att öka mångfalden bland lärare och forskare.

Men det handlar också om ett försök att montera ner den anställningstrygghet universitetslärare och forskare har genom det så kallade tenure-systemet, menar Phillip Wegner och Susan Hegeman.

– DeSantis och hans anhängare vill genomföra vad de kallar post tenure review i hela det statliga universitetssystemet. Det innebär att alla fast anställda universitetslärare och forskare vart femte år måste gå igenom en ny granskning – som om de skulle söka sin anställning igen, säger Susan Hegeman, som likt Phillip Wegner är verksam på engelska institutionen vid University of Florida.

Universitetslärare och forskare hör till de få yrkesgrupper i USA där en relativt hög andel är tillsvidareanställda. De flesta universitet och högskolor har så kallade tenure track eller tenure-system, där den anställde forskaren har en prövotid på vanligast upp till sex år. Därefter sker en utvärdering av om personen kan få en fast tjänst. Det som ska fälla avgörande är i första hand kompetensen som forskare och lärare.

Ett av systemets främsta syften är att skydda den akademiska friheten. Tenure ska ge forskarna möjlighet till fri forskning och att exempelvis kunna kritisera makthavare utan att riskera att bli uppsagda.

”Strategi att rensa ut lärare”
Universitetslärarna i Florida upplever inte bara ett hot mot tenure-systemet och fasta anställningar, utan även mot den fackliga verksamheten.

– Har du en familj att försörja kommer du att bli rädd. Vissa av oss som är i slutet av karriären är villiga att vara mer högljudda, säger Susan Hegeman, som tidigare också var ordförande i lokalavdelningen för fackförbundet United Faculty of Florida (UFF).

För att få ingå kollektivavtal och förhandla för sina medlemmar behöver facken i Florida organisera en viss andel av medarbetarna på en arbetsplats. För lokalavdelningen på University of Florida är det än så länge 45 procent, men nu har delstaten höjt ribban till 60 procent.

– De gör allt för att försvåra för oss. Vår uppfattning är att det är en strategi för att det ska vara lättare att ta skrota tenure-systemet och rensa ut lärare och professorer som de anser har en misshaglig åsikt, säger Phillip Wegner.

Vill kandidera till presidentposten
Samma dag som Susan Hegeman och Phillip Wegner höll sitt seminarium tillkännagav Ron DeSantis formellt att han ställer upp i kampen om att bli republikanernas kandidat i presidentvalet i november 2024.

Seminariet arrangerades av Svenska institutet för nordamerikastudier Sinas) i samarbete med forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning, som startade förra året på initiativ av Uppsala universitets vetenskapsområde för humaniora och samhällsvetenskap.

Dag Blanck
Dag Blanck. Foto: Mikael Wallerstedt

– Det är en tioårig satsning där vi lyser ut pengar för att befrämja forskning som problematiserar relationen mellan demokrati och högre utbildning. Vi har även ambitionen att nå ut till en bredare publik och det är det här seminariet ett exempel på, säger Dag Blanck, professor i nordamerikastudier, föreståndare för Sinas och projektledare inom forskningsprogrammet.

Varför är det viktigt för svenska universitetslärare att följa vad som händer i Florida?
– Den amerikanska universitetsvärlden är stark och mycket av det som sker där kommer också till oss i Sverige. Andra skäl är att svenska forskare reser mycket till USA och att den akademiska friheten är ett centralt tema både bland kollegor i USA och här hos oss, säger Dag Blanck.

Torbjörn Tenfält
Torbjörn Tenfält

FAKTA. Amerikanska fackförbund

United Faculty of Florida (UFF) är en del av flera större amerikanska fackförbund, bland annat American Federation of Teachers (AFT), National Education Association (NEA), och American Association of University Professors (AAUP).

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023