Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Doktorandens uppehållstillstånd går ut en vecka innan disputationen

Uppehållstillståndet går ut en vecka innan hennes disputation. Detta på grund av Migrationsverkets långsamma handläggning.
– Mitt fall visar att systemet är orättvist och inte riktigt klokt, säger Kateryna Zorya, doktorand vid Södertörns högskola.

1 juni, 2023
Per-Olof Eliasson
Kateryna Zorya
Den 15 juni ska Kateryna Zorya disputera vid Södertörns högskola. Men uppehållstillståndet upphör att gälla redan den 8 juni, alltså en vecka tidigare. Hon ansökte om förlängning i november 2022 och Migrationsverket fattade beslut den 11 maj 2023.

Kateryna Zorya är från Ukraina, hon har bott i Sverige i nästan sex år och doktorerar i historia vid Södertörns högskola. 14 november 2022 ansökte hon om förlängt uppehållstillstånd. Migrationsverkets beslut undertecknades 11 maj 2023, nästan sex månader efter ansökan. Detta trots att Migrationsverkets ska fatta beslut om uppehållstillstånd för doktorander senast efter 90 dagar.

I enlighet med Migrationsverkets rutiner har Kateryna Zorya fått sitt uppehållstillstånd förlängt fram till två veckor efter att hennes anställningsavtal med Södertörns högskola upphör. Det gör att uppehållstillståndet går ut bara en vecka innan disputationen 15 juni.

Ukraina inget alternativ
– Det har hänt tidigare att jag fått vänta flera månader på förlängt uppehållstillstånd, men det löste sig eftersom jag då redan hade fått ett nytt anställningsavtal med högskolan, säger Kateryna Zorya.

Men beroende på Migrationsverkets långa handläggningstid är hennes situation nu annorlunda. Hennes doktorandtjänst har upphört. Flytta tillbaka till krigets Ukraina är av lättförståeliga skäl inget alternativ. För att kunna stanna kvar i Sverige behöver hon ansöka om ett nytt uppehållstillstånd.

– Hade jag vetat att Migrationsverket skulle ta så lång tid på sig att behandla ansökan skulle jag ha ansökt om permanent uppehållstillstånd redan i november.

Fast i Sverige
Hon har nu hamnat i limbo.
– Enligt mina kamrater tar ansökan om permanent uppehållstillstånd mycket längre tid än en ansökan om förlängt uppehållstillstånd.

Under tiden ansökan behandlas av Migrationsverket kan Kateryna Zorya inte lämna Sverige.
– Jag har inte varit i Ukraina på ett år och skulle behöva åka tillbaka, av familjeskäl, för medicinsk behandling och för att reda ut juridiska frågor.

Dessutom, som nydisputerad skulle hon med tanke på sin framtida karriär behöva resa fritt.
– Om jag ansöker om ett permanent uppehållstillstånd skadar det direkt min karriär och mina arbetsmöjligheter. Jag har redan avskrivit internationella konferenser i sommar. Som akademiker arbetar vi ofta i flera olika länder, speciellt på postdoknivå. Det är en tid när man tar anställning på olika universitet i korta projekt.

Omöjlig situation
Hon menar att det är en galen situation.
– Svenska universitet investerar miljoner för att ta in de bästa studenterna och de bästa kollegorna från hela världen. Sedan gör man det nästan omöjligt att stanna kvar utan att bli fångad inom landets gränser. Om det inte vore för mina kollegor och det stöd jag känner från dem, skulle det nästan kännas bättre att komma tillbaka till ett Ukraina under belägring, i stället för att bli kvar på en plats där man ses som en belastning.

En av de viktigaste sakerna för Kateryna Zorya är att människor får behålla sin värdighet och sin möjlighet att röra sig fritt.
– Har man inte de två sakerna så … hur kan man förvänta sig att någon kan eller vill stanna i landet?

Kateryna Zorya menar att systemet inte är rättvist.
– Det är inte jämlikt, det är inte rättvist och det är inte riktigt klokt.

Väntar på nytt besked
Hon anser att Migrationsverket i hennes fall borde gjort en av två saker:
– Antingen ha kortare handläggningstider så att människor inte bara har tre veckor att planera om sitt liv efter att ha fått beslutet. Eller ge en frist efter att beslutet är fattat, så vi har tid att förhålla oss till det och ordna vår tillvaro.  Särskilt borde det gälla doktorander som inte är här som tillfälliga gäster. Vi är här för en lång period och vi har inrättat våra liv och vårt arbete inom det svenska samhället.

Vad som händer nu vet hon inte.
– Jag har skrivit till Migrationsverket. De säger att de diskuterar mitt brev och min situation. Så just nu väntar jag på vad de säger.

Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef
Robert Andersson.

SULF: Mycket märkligt
SULF har riktat hård kritik både mot Migrationsverket för de långa handläggningstiderna och mot regeringen för att doktorander och forskare inte omfattas av de nya regler som ska förenkla för högkvalificerad arbetskraft.

– Det är mycket märkligt att de nya reglerna inte innefattar de mest högkvalificerade personerna, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Universitetsläraren har sökt Migrationsverket som inte uttalar sig om handläggningstiderna med hänvisning till att artikeln gäller ett enskilt fall.

Fotnot: Efter denna artikels publiceringsdatum har  Kateryna Zorya fått förnyat uppehållstillstånd i ett år.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023