Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Underlätta för utländska forskare att stanna i Sverige

Viktigt för framtida kompetensförsörjning

29 maj, 2023
Lars Engwall

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Förstasidan av Dagens Nyheter onsdagen den 3 maj meddelade att ”Utlandsfödda forskare i Sverige har cirka 50 procents högre produktivitet än svenskfödda”.

Notisen grundade sig på en debattartikel av Olof Ejermo och Yotam Sofer som sammanfattade en rapport som de just slutfört för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS. Resultaten är goda nyheter för alla oss som är bekymrade över den nuvarande migrationspolitikens verkningar inom högre utbildning och forskning.

De understryker behovet av att underlätta för utländska forskare att stanna i Sverige. Det är särskilt angeläget eftersom, enligt en UKÄ-studie, andelen svenska forskarstuderande sedan slutet av 1990-talet har fallit från 80 procent till 60 procent och inom teknik och naturvetenskap till och med ned till 40 procent. Lärosätena fyller därför sina forskarutbildningar med internationellt rekryterade doktorander, av vilka uppemot två tredjedelar lämnar Sverige inom tre år.

För den framtida kompetensförsörjningen är det därför mycket viktigt att snarast förändra förutsättningarna för internationellt rekryterade doktorander så att de efter examen ska kunna bidra till svensk forskning.

Samtidigt måste det understrykas att de svenska forskarna och lärarna är oundgängliga för att våra universitet ska fungera. Det är nämligen de som gör avgörande insatser för verksamheten genom en mångfald av förtroendeuppdrag på lärosätena. Här finns sannolikt en viktig förklaring till de utlandsfödda forskarnas högre produktivitet.

På grund av begränsade språkkunskaper och avsaknad av mycken tyst kunskap om svenska förhållanden hos de utrikes födda har de helt enkelt begränsade möjligheter att åta sig olika förtroendeuppdrag. Dessa uppgifter faller i stället på de svensktalande. Därför är det också mycket angeläget för den framtida verksamheten vid lärosätena att öka rekryteringen av svenska forskarstuderande.

SNS-rapporten leder därmed till två slutsatser: 1. Förbättra förutsättningar för utländska forskare att stanna i Sverige! samt 2. Öka rekryteringen av svenska forskarstuderande!

Lars Engwall
Professor emeritus i företagsekonomi
Uppsala universitet

Lars Engwall

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023