Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

En bra fackbok ska vara både tillförlitlig och nyskapande

Har du funderat på att skriva en populärvetenskaplig bok om din forskning? Universitetsläraren har pratat med forskaren Erik Wikberg om vad kvalitet är, när det gäller fackböcker.

24 maj, 2023
Lisa Beste

Att skriva en bok kan vara ett utmärkt sätt att nå ut till en bredare allmänhet med sina vetenskapliga rön eller sitt forskningsområde. För att folk ska läsa boken behöver den ha vissa kvaliteter. Ansvaret för det vilar både på författaren och på förlaget som ger ut boken.

Erik Wikberg är ordförande i Kulturrådets arbetsgrupp för facklitteratur. Gruppen bestämmer vilka fackböcker som olika förlag ska få ekonomiskt stöd för, från Kulturrådet. I sin roll har Erik Wikberg läst ett stort antal böcker, och bedömt dem tillsammans med kollegorna i arbetsgruppen.

– Vi har väldigt formaliserade kriterier för hur vi ska avgöra om en bok har kvaliteterna som krävs för att få stöd. Dels ska boken vara trovärdig och tillförlitlig i sak. Författaren ska ha tagit hänsyn till tidigare forskning och redovisat empiri. Men det handlar också om bokens originalitet och nyskapande, säger Erik Wikberg.

Som forskare i företagsekonomi har han intervjuat personer som jobbar på kulturförvaltningar ute i landet, om vad som menas med konstnärlig kvalitet.
– Det finns en slags skönsmässig bedömning av det vi kallar ”bra”. I Kulturrådet tittar vi på hur skickligt boken är skriven. Hurdan den är. Om den är välkomponerad och har verkshöjd.

Ska tillföra ny kunskap
En bra fackbok är aktivt reflekterande och välargumenterad, tillför kunskap som inte funnits tillgänglig i populärvetenskaplig form sedan tidigare och belyser ett nytt område eller ett redan etablerat område från ett nytt perspektiv.

Om man är van vid att skriva vetenskapligt, för internationella tidskrifter på engelska, kan det vara knepigt att ställa om sitt fokus. Erik Wikberg har observerat några återkommande brister hos fackböcker.

En bok kan lätt bli alltför inomvetenskaplig. En populärvetenskaplig bok ska rikta sig till en läsekrets utanför akademin. Författaren kan med fördel tänka sig att hen skriver för sin svåger snarare än för sina studenter (om svågern inte är forskare i samma ämne förstås).

Aktualitet och tillförlitlighet
Ibland misslyckas författare med att hitta en aktualitet i sitt skrivande. En bok behöver ha ”ett särskilt intresse i samtiden” för att fånga en bredare läsekrets. Har det däremot kommit ett tjugotal titlar på kort tid inom ett område, till exempel om Ukraina eller om pandemier, då kan det vara svårt att skriva ytterligare en bok med en tillräckligt originell vinkel.

Om fackboken handlar om, och tar ställning i, ett debatterat ämne, är det viktigt att författaren skriver källkritiskt, nyanserat och bemöter ”motståndarlagets” argumentation.
– Tillförlitlighet i sak är det första kriteriet vi tittar på i Kulturrådets arbetsgrupp för fackböcker. Det är forskare ofta bra på att uppfylla, säger Erik Wikberg.

Själv gillar han böcker som talar till läsaren på ett personligt plan. Verk som gör att man ser på världen annorlunda.
– Inom skönlitteratur finns det många hjärtskärande och berörande böcker, men en fackbok som kombinerar dokumentation och känsla kan bli ännu starkare, säger han.

Lisa Beste

FAKTA. Tips på bra fackböcker skrivna av forskare

Här är två tips från Erik Wikberg.

  • Jag lever ett liv som liknar ditt av Jan Grue, professor i pedagogik. Boken beskriver synen på människor med funktionsvariation.
  • Schibbolet­effekten – Ledarskap, konsten och människans ansvar av Julia Romanowska, forskare inom ledarskap. En managementbok med ett ovanligt känslomässigt tilltal.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023