Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Jämställdhet vid tekniska universitet ämnet i ny avhandling

Hallå där Malin Nordvall, som disputerat vid Chalmers med en avhandling om jämställdhets­politik vid tekniska universitet. Du jobbar nu som hållbarhetskonsult på företaget Afry.

23 maj, 2023
Per-Olof Eliasson
Malin Nordvall

Vad har du studerat i avhandlingen?
– Jag har undersökt två processer och växelverkningarna mellan dem. Dels framväxten av svensk jämställdhetspolitik från början av 1970-talet. Dels tekniska högskolors svar på den politiken.

Hur har du gjort?
– Det är en ganska klassisk historisk studie. Den bygger mycket på arkivmaterial om beslutsprocesser på olika nivåer.

Varför har de mansdominerade tekniska högskolorna velat engagera sig i jämställdhetsarbetet?
– Ett svar är att det har funnits påtryckningar från nationellt håll. 1976 kom den första förordningen om att statliga myndigheter skulle bedriva ett systematiskt jämställdhetsarbete. Ett annat svar är att finns det statliga medel för någon form av jämställdhetsarbete, då går man in.

Hur då?
– När det har uppkommit finansiella medel ser tekniska universitet chansen att uppfylla andra mål, som en önskan om att höja kvaliteten generellt i utbildningar genom rekryteringskampanjer riktade till kvinnor med höga betyg.

Vad är resultatet?
– Om man ser till könsfördelningen har det inte skett någon enorm förändring trots alla de här kampanjerna. Jag menar att det är för att interna förändringar aldrig har fått fäste, idéer om reformering av utbildningsinnehåll och organisationskultur har inte riktigt slagit igenom.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023