Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Myndigheten svarar: Våra bedömningar ska vara förutsägbara

Forskaren Cansu Elmadagli kan behöva lämna Sverige eftersom hon inte lever upp till Migrationsverkets försörjningskrav. Enligt Per Löwenberg, chef för migrationsrättsenheten, godkänns inte a-kassa som framtida försörjning.

4 maj, 2023
Emmeli Nilsson
Forskaren Cansu Elmadagli fick avslag på sin ansökan om status som varaktigt bosatt trots jobb, kvalificering till a-kassa och goda möjligheter till ny anställning i framtiden. Migrationsverket tycker inte att hon kan bevisa sin försörjningsförmåga.

Forskaren Cansu Elmadagli fick avslag på sin ansökan om status som varaktigt bosatt trots jobb, kvalificering till a-kassa och goda möjligheter till ny anställning i framtiden. Migrationsverket tycker inte att hon kan bevisa sin försörjningsförmåga tillräckligt långt framåt i tiden.

SULF:s förhandlingschef Robert Andersson anser att Migrationsverket har stramat åt sina bedömningar, samtidigt som det råder många oklarheter om hur de görs.

Försörjning i minst ett år
Enligt Per Löwenberg, chef för migrationsrättsenheten på Migrationsverket, har det inte skett någon ändring av den rättsliga styrningen internt på myndigheten.

Per Löwenberg.

Den sökande behöver kunna bevisa sin försörjningsförmåga minst ett år framåt.
– Det är nivån vi har satt. Då utgår vi från tillfället då ärendet prövas, säger Per Löwenberg.

När Migrationsverket fattar beslut ska handläggaren se till att det finns tillräckligt underlag.
– Det är upp till den som söker att styrka att han eller hon har tillräcklig försörjning. Om det inte är uppenbart vilket beslut som ska fattas, så ska vi begära in komplettering från den sökande, säger Per Löwenberg.

Svårt att bedöma
Ställning som varaktigt bosatt bygger på ett EU-direktiv. I de svenska förarbetena till implementeringen av direktivet står att Migrationsverket ska undersöka sannolikheten att en sökande får fortsatt anställning.
– Det är svårt för oss att bedöma. Men om det har gått lång tid mellan ansökningstillfället och tillfället när beslut ska fattas, så ska vi be om en komplettering från den sökande.

Kontakt mellan myndigheten och den sökandes arbetsgivare förekommer mycket sällan, enligt Per Löwenberg.
– Om man inte har en anställning som gäller ett år framåt, måste man kanske be arbetsgivaren skriva ett intyg som visar att det är sannolikt att man får fortsatt anställning. Det är upp till den sökande att komma in med dokument som kan bekräfta det.

Framtida a-kassa godkänns inte
När det gäller möjligheten att få sin försörjning tryggad genom a-kassa när den aktuella anställningen tar slut, menar Per Löwenberg att Migrationsverket i dessa fall står inför en ”fiktiv bedömning”. Myndigheten måste då bland annat anta att personen kommer att vara medlem i a-kassan hela anställningen ut.

Dessa situationer godkänns därför typiskt sett inte, enligt Per Löwenberg. Finns det däremot ett aktuellt beslut om utbetalning av a-kassa är situationen en annan.

SULF:s förhandlingschef Robert Andersson uppfattar att ärenden bedöms olika när det kommer till a-kassa som framtida försörjning.
– Jag är inte säker på att de bedöms olika. Vi har mängder med ärenden och behöver se till att lika fall behandlas lika, det är en självklarhet och vår utgångspunkt, säger Per Löwenberg.

Fler ärenden
Antalet ärenden om status som varaktigt bosatt har ökat och därför ska Migrationsverket se över hanteringen av ärendetypen, enligt Per Löwenberg.

Tydliga ställningstaganden är viktigt, menar han.
– Jag hoppas kunna bidra till det nu. Jag vet inte i vilken utsträckning vår information är tillräcklig på hemsidor och annat, uppenbarligen tycker inte alla att den är det. Vår ambition är att våra bedömningar ska vara så förutsägbara som möjligt.

Emmeli Nilsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023