Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Slopa Akademiska hus vinstkrav

Sveriges förenade studentkårer (SFS) uppmanar regeringen att slopa vinstkravet för Akademiska hus, det statligt ägda bolaget som ansvarar för att bygga och underhålla lokaler för universitet och högskolor. Kravet hindrar högre utbildningsinstitutioner från att utvecklas och blomstra, skriver ordförande Linn Svärd och vice ordförande Jacob Färnert.

20 april, 2023
Linn Svärd, Jacob Färnert

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Akademiska hus överdrivna vinstkrav är en kassako för regeringen, en möjlighet att dränera ut statliga myndigheter som universitet och högskolor för att i stället placera pengar på annat håll. Vi har förståelse för att politiker vill ha ekonomiskt utrymme för reformer men detta måste få ett slut.

Ett av de mest uppenbara sätten som vinstkravet påverkar lärosätena är genom skenande hyreskostnader. Eftersom Akademiska hus måste tjäna pengar för att uppfylla sitt vinstkrav blir hyreskostnaderna per automatik höga. Detta kan leda till att lärosätena får svårt att hyra de lokaler som de behöver för att kunna bedriva sin verksamhet. Merparten av lärosätena är förhindrade att äga lokaler, vilket gör att de mer eller mindre är tvingade att betala det som Akademiska hus efterfrågar.

Vi studenter ser inte positivt på att lärosäten kan tvingas avsluta kontrakt som de inte har råd att betala, och med det ta bort studieplatser, bara för att staten kräver vinst från det bolag som ska hyra ut lokaler till universitet och högskolor. Snabba förändringar i studentantal och utbildningsbehov gör det svårt för lärosätena att hitta lämpliga lokaler till rimliga priser, därför efterfrågar vi studenter dessutom en bättre långsiktighet från politiken som förbättrar lärosätenas möjlighet till planering.

Situationen med skenande hyreskostnader är inte unik för lärosätena, men det är ett faktum att den har en negativ inverkan på lärosätenas verksamhet. Om lärosätena inte har rätt lokaler och utrustning för att bedriva sin verksamhet, kan det leda till att kurser ställs in, forskning avbryts, och att studenterna får en sämre utbildning. Detta är inte bara dåligt för studenterna och lärosätena själva, utan det har också en negativ inverkan på Sveriges konkurrenskraft och framtid som kunskapsnation.

SFS är inte ensamma om att uppmana regeringen att slopa vinstkravet för Akademiska hus. Högre utbildningsinstitutioner måste ha tillräckligt med resurser för att kunna bedriva sin verksamhet på bästa sätt. Utan vinstkravet kan Akademiska hus fokusera på att möta lärosätenas behov, istället för att fokusera på ekonomisk avkastning. Detta kan leda till att hyreskostnaderna minskar och att lärosätena får tillgång till de lokaler och resurser som de behöver för att kunna blomstra och fortsätta att utvecklas.

Regeringen måste se till att Sveriges högre utbildning och forskning får de resurser som behövs för att vara konkurrenskraftig och framgångsrik i framtiden. Därför uppmanar vi regeringen: Ta bort vinstkravet för Akademiska hus!

Linn Svärd
Ordförande, Sveriges förenade studentkårer, SFS

Jacob Färnert
Vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer, SFS

Linn Svärd, Jacob Färnert

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023