”Vid Uppsala universitet finns tvärtom en bra dialog”

Eliane Forsse, HR-direktör vid Uppsala universitet, håller inte med om att hennes lärosäte inte skulle ta fackliga frågor på allvar. Det skriver hon i en replik på Josef Pallas debattartikel.

31 mars, 2023
Eliane Forsse

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens/skribenternas egna.

Josef Pallas, ordförande i SULF vid Uppsala universitet, hävdar i en debattartikel i Universitetsläraren att lärosäten inte tar fackliga frågor på allvar. Det är inte en bild jag delar eller känner igen från vårt universitet.

Eliane Forsse. Foto: Mikael Wallerstedt

Vid Uppsala universitet finns tvärtom en bra dialog på övergripande nivå som präglas av öppenhet och samarbete. Arbetet kännetecknas av en gemensam vilja att utveckla både samarbetet och processer vid universitetet och utgångspunkten är just det respektfulla lyssnandet och förståelsen för våra olika roller.

”Inte heller delar jag Josef Pallas kritik av Uppsala universitets hantering av rapporten om genusbaserad utsatthet och trakasserier inom högskolesektorn.”

Inte heller delar jag Josef Pallas kritik av Uppsala universitets hantering av rapporten om genusbaserad utsatthet och trakasserier inom högskolesektorn. Rapporten är ett viktigt underlag för vårt fortsatta arbetsmiljöarbete som är högt prioriterat av universitetsledningen och nära kopplat till universitetets mål och strategier.

Den har diskuterats vid flera interna seminarier vi har dessutom påbörjat en djupanalys under ledning av en forskare för att se vad som döljer sig bakom siffrorna. Vi är måna om att dra så mycket kunskap ur rapporten som möjligt.

Rapporten om genusbaserad utsatthet har redan resulterat i konkreta åtgärder, som att förtydliga hur anställda och studenter kan anmäla trakasserier. En annan åtgärd är de utbildningsinsatser som är igång för prefekter, chefer, handledare och forskningsledare, samt en ”by-standerutbildning” för alla medarbetare om hur situationer där man ser någon utsättas för en kränkning kan hanteras.

Rapporten har dessutom fungerat som inspel till såväl vår nya medarbetarpolicy och som på planen för jämställdhetsintegrering.

”Däremot är jag enig med Josef Pallas om att vi kan förtydliga ansvar och roller för olika enheter. En doktorand ska självklart veta vem som är hens formella chef.”

Däremot är jag enig med Josef Pallas om att vi kan förtydliga ansvar och roller för olika enheter. En doktorand ska självklart veta vem som är hens formella chef. Och även jag värderar det goda samtalet högt.

Jag ser fram emot ett fortsatt konstruktivt samtal med de fackliga företrädarna för att förbättra samarbetet ytterligare och stötta den interna dialogen på alla nivåer inom vårt stora universitet.

Eliane Forsse, HR-direktör, Uppsala universitet

Eliane Forsse

Vad tycker du? Skicka in din replik eller debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023