Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

De möter skådespelare för att visa vad de kan

Psykologstudenter i Umeå och Örebro examineras med hjälp av skådespelare som spelar klienter. Bra men jobbigt tycker studenterna, enligt aktuell forskning.

30 mars, 2023
Åsa Kahn
Universitetslektor Sofia Bergbom (till höger) bedömer studenten Simon Klarsten när han träffar ”patienten Kerstin” som spelas av en skådespelare under en examination vid Örebro universitet.

Sedan några år tillbaka genomgår psykologstudenterna i Umeå och Örebro en ny sorts examination.
– De går igenom en slinga med stationer, och på varje station finns en skådespelare som spelar patient. Där finns också en bedömare, säger Anna Sundström, docent i psykologi och universitetslektor vid Umeå universitet.

Anna Sundström

Det var år 2018 som psykologprogrammet i Umeå införde Objective structured clinical examination (OSCE), tätt följt av Örebro universitet. Syftet var att komma åt de många praktiska examensmålen i utbildningen.

Forskning för utvärdering
Nu genomför de båda universiteten forskning för att utvärdera arbetet.
– Det är särskilt viktigt eftersom examinationen kräver ganska mycket resurser, säger Terese Glatz, docent i psykologi och universitetslektor vid Örebro universitet.

Terese Glatz

Forskarna har bland annat analyserat studentenkäter, och överlag tycker studenterna att examinationen har bra kvalitet. Men den omgärdas också av mycket oro och nervositet.
– Majoriteten av studenterna i Örebro skulle absolut inte vilja göra om examinationen, samtidigt som majoriteten skulle rekommendera andra att göra den. Det sammanfattar det bra, säger Terese Glatz.

Undersöker nyttan
Ett syfte med examinationen är att säkra studenternas kliniska kunskaper innan de träffar verkliga patienter under praktiken. Nu undersöker forskarna i Örebro och Umeå vilken nytta studenterna haft av examinationen under sin praktik.
– Många tycker att det är nyttigt att ha varit i den här situationen. Trots att de möter skådespelare har det känts äkta. Studenterna har fått träna på specifika kompetenser och integrerat teoretiska kunskaper de fått tidigare, säger Anna Sundström om studien som presenteras senare under året.

Umeå och Örebro är hittills de enda svenska psykolog­utbildningarna som använder examinationsformen, men den har en lång historia inom medi­cinska utbildningar.

Skulle fler utbildningar kunna ha nytta av detta?
– Definitivt. Det finns många samhällsvetenskapliga professionsutbildningar med mycket färdighetsmål, till exempel socionomprogrammet och olika lärarutbildningar, säger Anna Sundström.

Åsa Kahn
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023