Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Omstart för högskolan med artificiell intelligens

AI-chatbotar är knappast början till slutet. Snarare inledningen på något som lärare kan dra nytta av, tror representanter för högskolesektorn.

29 mars, 2023
Linus Hellerstedt

Det är inte längre en tidsfråga innan högskole­studenter börjar använda chatbotar, tror Mikael Wiberg, professor i interaktions­design och informatik vid Chalmers respektive Umeå universitet.

Efter lanseringen av Chat GPT i slutet av 2022, fick han i stort sett omedelbart ta emot inlämningsuppgifter där studenter beskrev att de hade tagit hjälp av AI-chatboten.
– I och med att användning av den här sortens AI-verktyg är så pass ny har vi ingen formulerad praktik i hur man ska se på det, säger Mikael Wiberg.

Mikael Wiberg

Är inte plagiat
Eftersom studenterna var öppna med att de hade brukat verktyget, kan det inte likställas med plagiat, menar han.

Fredrik Ahlgren är universitetslektor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet. Han ser Chat GPT som ett verktyg, än så länge kanske inte ett bland många andra. Men nästan.
– Ingen anser väl att det är fusk att använda en ordbehandlare eller ett rättstavningsprogram, för vi är vana vid de verktygen. Samtidigt tar det nog ett tag innan vi är där med Chat GPT, säger han.

För att som lärare kunna hantera AI-chatbotar, behöver man förstå hur de fungerar, menar Fredrik Ahlgren.
– Annars sitter inte vi på samma kunskap som studenterna gör. Man behöver sätta sig ned och använda dem själv för att förstå.

Fredrik Ahlgren.

Funderar på examinationer
Han, precis som andra som Universitetsläraren har intervjuat, funderar på framtida examinationsformer. Man behöver tänka över vad det är som examineras. Ska en viss färdighet kontrolleras, är en skriftlig examination kanske inte det bästa alternativet, resonerar Fredrik Ahlgren.
– AI skulle kunna användas för att generera texter, som studenterna i sin tur får analysera. Det jag är ute efter är: vi behöver lyfta blicken.

Men AI-chatboten ger också en möjlighet att göra utbildning och undervisning ännu bättre, menar han.
– En annan grej är våra administrativa sysslor, det ständiga avbrottet för oss universitetslärare som vi får mer och mer av. Nu har vi ett verktyg som faktiskt kan hjälpa oss med det, säger Fredrik Ahlgren.

Illustration: Robert Hilmersson

Andra inom sektorn påpekar också att chatboten inte bara är ett problem för lärare. Utan även ett hjälpmedel. På ett digitalt seminarium om Chat GPT, som SULF satte upp i februari, deltog fler än 150 personer.

Överdramatiserad mjukvara
Inbjuden talare var Arnold Pears, professor i teknik­vetenskapens lärande vid KTH, som menade att diskussionen kring AI-chatboten är överdramatiserad. Det är inte första gången som en mjukvara väntas ställa undervisning på högkant.
”Högskolor är inte särskilt agila, och det kan ta flera år att ändra i en kursplan. Samtidigt ställde vi om för pandemin på en och en halv vecka”, sade Arnold Pears.

Diskussionen om chatbotens påverkan på högskolan tog fart, bland annat lyftes behovet av kompetensutveckling. Deltagarna nämnde att lärare behöver få avsätta tid inom sina tjänster. Tid för att kunna komma fram till hur man kan använda Chat GPT i undervisningen, och tid för att utveckla examinationsformer.

Anette Forss, lektor på avdelningen för omvårdnad vid Karolinska institutet, var en av deltagarna. Hon hoppas att Chat GPT ska bidra till att utveckla det kritiska tänkandet. Både hos studenter och lärare.
– Diskussionen hamnar lätt i dystopi eller utopi. Jag tycker det är viktigt att man inte bara okritiskt omfamnar eller förkastar, säger hon till Universitetsläraren.

Anette Forss

Okritiskt likställa med pedagogiskt verktyg
Det är synd att debatten hittills mest har handlat om fusk och plagiat, tycker Anette Forss.
– Än så länge har jag inget exakt svar på om vi ska skapa nya läraktiviteter, eller göra om befintliga examinationer och läraktiviteter. Men att bara likställa Chat GPT med pedagogiska verktyg är i sig lite okritiskt. Termen verktyg antyder något neutralt och leder fel. De här företagen tjänar ju också mycket pengar på detta, säger hon.

Vissa lärosäten är på väg att formulera riktlinjer för Chat GPT. I februari i år varnades en student vid Uppsala universitet för att ha fuskat med hjälp av AI-chatboten. Redan innan dess var universitetet igång med en utredning för att ta fram en guide för lärare.

Vid Högskolan Väst konstateras att Chat GPT är ett bra verktyg inom lärandet, skriver man på sin hemsida. Där radas tips upp till lärarna på hur AI-chatboten kan hanteras. Ett är att studenterna måste förberedas på att källkritik är a och o, och att man behöver vara precis i sina frågor till Chat GPT.

Källkritik i takt med utvecklingen
Mikael Wiberg, professor i interaktionsdesign och informatik, är också han inne på att källkritik har blivit ännu viktigare i takt med utvecklingen av AI-verktyg. Nästa version av Chat GPT kan sannolikt erbjuda mer information och ha en högre precision i sina svar, säger han.

I skrivande stund lanseras också GPT-4.
– Frågan blir vilka förhållningssätt vi ska ha till tekniken. Här tror jag att man får vända tillbaka lite när vi undervisar, och prata mer om betydelsen av kritiskt tänkande, källkritik och av att förstå kontext.

Utmaningen, säger han, ligger i att veta hur man ska söka efter uppgifter, snarare än att kunna lagra kunskap utantill. Mikael Wiberg poängterar att riktlinjer behövs. Att redogöra för sin metod, inkludera de frågor som man har ställt till chatboten och föra en kritisk reflektion kring sina val av verktyg är några exempel.
– Vissa riktlinjer måste man ta nu på en gång.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Omdiskuterad AI-chatbot genererar texter

  • GPT är en förkortning för Generative Pretrained Transformer, en typ av maskininlärningsteknik som används
    för textgenerering.
  • Chat GPT lanserades i slutet av 2022 och kan beskrivas som en kombination av AI och en så kallad chatbot. I skrivande stund lanseras en ny version, GPT-4.
  • Chat GPT är en prototyp utvecklad av företaget Open AI, beläget i USA. Utvecklingen av Chat GPT finansieras sedan 2019 delvis av Microsoft.
  • Sökmotorföretaget Google och den kinesiska motsvarigheten Baidu har båda kommit långt i utvecklingen av liknande tjänster som Chat GPT.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023