Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Första fuskaren åkte fast – så vad händer nu?

Inom högskolesektorn har det reflekterats flitigt kring artificiell intelligens sedan Chat GPT lanserades. Knäckfrågan har hittills handlat om fusk.

29 mars, 2023
Linus Hellerstedt

Universitetsläraren har gått igenom besluten från samtliga lärosätens disciplinnämnder under de första sex veckorna av 2023.
Granskningen visar att en student vid Uppsala universitet varnats för att ha skrivit inlämningsuppgifter med Chat GPT.

Beslutet, som togs i början av februari, är det första kända fallet där en disciplinnämnd agerat gentemot fusk med hjälp av AI-chatboten.

Flera företrädare för disciplinnämnder förväntar sig dock en växande hög av ärenden relaterade till Chat GPT. Vid Malmö universitet är några på ingång, säger nämndens ordförande Per Hillbur.
– Det vi kan konstatera är att studenterna har tillgång till det här. Möjligheterna att detektera om de använder en chatbot är små vilket gör detta extra svårt för oss.

Per Hillbur

För att avgöra om det är fusk eller inte att använda AI, måste användandet sättas i relation till uppgiften i fråga, menar han.
– Står det i instruktionen att man självständigt ska skapa en text har man vilselett genom att använda en chatbot, säger Per Hillbur.

Hårfint med hänvisning
Om studenten hänvisar till att ha använt en AI-chatbot, kan det bli mer hårfint, menar han.
– Ett sådant fall skulle vara intressant att följa. Då har du inte mörkat din process. Däremot är det fritt fram för läraren att underkänna studenten för att inte ha följt instruktionerna, säger Per Hillbur.

Disciplinnämnden vid Stockholms universitet har i skrivande stund inte heller hanterat några ärenden relaterade till Chat GPT.
”I det fall ärenden skulle förekomma där det kan säkras att svaren kommer från en AI-bot skulle de behandlas som spökskrivningsärenden”, skriver rektor Astrid Söderbergh Widding i ett mejl.

Det finns än så länge inga särskilda riktlinjer för Chat GPT vid Stockholms universitet, men man har tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta med frågan på både kort och lång sikt, beskriver hon.

Astrid Söderbergh Widding

Inte bara fusk
Astrid Söderbergh Widding påpekar att AI-chatboten inte bara utgör något som studenten kan använda sig av för att fuska, utan att den också kan användas som pedagogiskt verktyg.
”Exempelvis genom att diskutera kvalitet och brister i svaren från en AI-författare”, skriver hon.

Linda Lundmark är universitetsjurist vid Umeå universitet. Hon tror inte att studenterna använder Chat GPT i utbredd skala än så länge.
– Om så var fallet är jag nog i och för sig den sista personen vid universitetet som de skulle berätta det för, säger hon.

Linda Lundmark

Uppmärksamheten kring Chat GPT kan också ha något av en förebyggande effekt, resonerar Linda Lundmark.
– Man skulle kunna befara att många fler använder en sådan tjänst när den dessutom är gratis. Men liknande tjänster, om än till en viss kostnad, har funnits väldigt länge. Även innan den digitala världen kom in i bilden. Dessutom vet ju studenterna att alla andra, inklusive deras lärare, också läser tidningen och surfar på internet. De har också hört talas om Chat GPT, säger hon.

Ligger efter
Ordföranden för disciplinnämnden vid Malmö universitet, Per Hillbur, är inte fullt så säker på att studenter inte använder sig av Chat GPT när de tillverkar sina texter.
– Där ligger vi nog lite efter med att detektera fallen.

Men även om det är viktigt att följa den tekniska utvecklingen och ha koll på AI och chatbotar, menar han, så förblir en disciplinnämnds uppdrag detsamma:
– Vi är satta till att konstatera och leda i bevis huruvida studenten har producerat en text själv eller om det handlar om fusk. Och källorna till fusk kan vara många olika, säger Per Hillbur.

Linda Lundmark konstaterar att bland de runt hundra ärenden som disciplinnämnden vid Umeå universitet hanterar årligen, handlar de allra flesta om plagiat. Alternativt att en student har tagit med sig en miniräknare eller något annat otillåtet hjälpmedel till salstentan.

Och så har det sett ut länge, förklarar hon.
– Med tanke på det känns det inte som om Chat GPT behöver ge så stora förändringar. Som jag ser det är det inte säkert att det kommer att hända mer än vad det gjorde när internet kom, och man plötsligt kunde använda sig av copy-paste. Redan innan datorns inträde såldes uppsatser mot betalning, så konceptet är inte nytt.

Kräver vaksamhet
Linda Lundmark påpekar också att de allra flesta av de studenter som fastnar i fuskkontrollernas nät är väldigt ångerfulla. Det handlar sällan om inbitna fuskare, som har fuskat många gånger.
– Sedan finns det alltid enstaka som säkert är superskickliga på att fuska, som vi kanske aldrig ens upptäcker. Självklart behöver vi vara extra vaksamma. På flera sätt än tidigare, säger hon.

Ett verktyg som redan finns för att upptäcka om studenterna fuskar med hjälp av Chat GPT, eller någon annan AI-chatbot, är Chat GPT självt. Företaget bakom chatboten, Open AI, har nämligen utvecklat tjänsten AI Text Classifier. Där går det att klistra in en text och låta artificiell intelligens avgöra om den är skriven av en chatbot eller inte.

Här är det värt att nämna att när Universitetslärarens reporter klistrar in den text som du läser just nu, blir svaret att det är ”oklart” om den har skrivits av en chatbot eller inte.

Illustration: Robert Hilmersson

Nämnda fall med studenten i Uppsala som varnades efter att ha erkänt att hen använt Chat GPT för att generera text till olika inlämningsuppgifter är konstaterat. Det har också rapporterats i media, bland annat i studenttidningen Lundagård, om hur universitetslärare larmat om fler fall där studenter misstänkts för att ha fuskat med hjälp av chatboten.

Linda Lundmark har däremot inte fått till sig några anmälningar om misstänkt fusk med hjälp av Chat GPT än.

Behöver inte välta systemet
Vad det beror på är för tidigt att avgöra, betonar hon. Men det signalerar ändå att Chat GPT i förlängningen inte behöver vara mer lockande för en student som vill fuska, än vad de tjänster som redan finns sedan tidigare är.
– Jag tror verkligen att om detta hade varit så attraktivt, så hade vi sett det i större skala redan. Det bygger jag på en känsla av erfarenheter som jag har byggt upp under många år i det här yrket, säger Linda Lundmark.

Men även om Chat GPT:s intåg på lärosätena inte nödvändigtvis kommer att ”välta hela utbildningssystemet”, då merparten av studenterna inte vill fuska, är det ändå troligt att examinationsformer kan komma att behöva anpassas i framtiden, påpekar hon.
– Men vad vet jag, jag kan ha fel och det kanske blir jag som blir ihågkommen som den person som sade att internet bara är en fluga!

Tre åsikter

Hur kommer Chat GPT att påverka undervisningen, och när blir det fusk?

Maria Sunnerstam

Maria Sunnerstam, pedagogisk utvecklare med inriktning mot digitala verktyg, Göteborgs universitet.
– Jag tror inte att detta leder till någon revolution inom universitetsvärlden, lärare kommer att hitta olika sätt att hantera möjligheter och utmaningar. Detta blir ytterligare ett verktyg i den flora av digitala verktyg som redan finns.
– Lärare behöver vara tydliga i instruktionerna om Chat GPT är tillåtet att använda eller ej.

Margareta Melin

Margareta Melin, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Malmö universitet.
– Vi vet faktiskt inte riktigt vilken nytta vi kommer att ha av det här, för vi har inte kommit in i tänket än. Det ser jag som något väldigt spännande. Bland mina studenter använder de flesta redan Chat GPT och har fattat grejen. Så nu gäller det för oss att plocka upp det i undervisningen. Där har universiteten ett ansvar. Ungefär lika snabbt som vi fick lära oss Zoom, lika snabbt behöver vi lära oss hur vi kan använda detta.
– Det blir ju fusk om de låtsas att de själva har skrivit, eller gjort en bild, med hjälp av AI.

Fabian Taube

Fabian Taube, forskningsrådgivare på Försvarsmakten och docent i experimentell arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet.
– Det finns en generell tendens hos unga vuxna att man inte tycker att man behöver äga kunskap, eftersom allt redan finns lättillgängligt på nätet. Den undervisningskultur som skapats genom de senare läroplanerna för grundskolan har gynnat ett sådant synsätt. Det är viktigt att lyfta fram att Chat GPT inte kan skapa ny information, utan hämtar sannolika svar från datamängder. Den text som genereras sparas dessutom på nätet, så på sikt kommer Chat GPT att hämta informationen från sin egen genererade data. Detta ställer krav på att ursprungsdata är korrekta.
– Om läraren sagt att man inte ska använda Chat GPT är det så klart fusk om man ändå gör det.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023