Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Med holografi och AI avslöjas planktonens liv

Han har alltid varit naturintresserad och dragits till havet. Nu studerar Erik Selander plankton med hjälp av holografi och AI. De små organismerna är avgörande för livet på jorden.

28 mars, 2023
Per-Olof Eliasson
Projicerad i labbet bakom Erik Selander är en illustration av hur plankton i en lösning belyses med koherent ljus. När ljuset bryts av planktonen bildas interferensmönster i form av runda ringar som via en sensor kan bearbetas av AI.

Ett experiment i en vindtunnel under grundutbildningen på Lunds universitet bestämde hans fortsatta inriktning.

Navigerar med hjälp av doft
I den ena änden på tunneln placerades en närmast homeopatisk dos feromon från en fjäril, i den andra änden släppte man in en hane av samma art. När hanen känt doften navigerade han träffsäkert till källan i andra änden av tunneln.
– Det är fascinerande att en del ämnen i extremt låga doser kan ändra hela spelet i naturen, säger Erik Selander.

Han sökte sig till Göteborgs universitet för att kombinera kemisk biologi med sitt marina intresse. Hittills har han mest studerat det kemiska samspelet mellan alger och hoppkräftor.

Nu har han gått över till att studera ännu mindre plankton.
– Växtplankton står för hälften av jordens syreproduktion, encelliga djurplankton äter upp två tredjedelar av det. Så plankton spelar en nyckelroll i havets födoväv.

Holografiskt mikroskop
Hittills har man inte kunnat följa dem på individnivå. Det är nu möjligt med ett nytt holografiskt mikroskop som utvecklats i samarbete med Giovanni Volpe och Harshith Bachimanchi på institutionen för fysik vid GU.
Planktonen i en lösning belyses med en koherent ljuskälla som ger ljus med samma frekvens och som svänger i takt. När ljuset passerar planktonceller bryts och bromsas ljusvågorna och bildar ett interferensmönster på en sensor.

Utifrån det mönstret kan AI följa planktonens position och samtidigt mäta vad de väger. När de äter ökar vikten och när de delar sig halveras den.
– Vi har kunnat följa enskilda cellers hela liv, genom två celldelningar.

När den här tidningen kommer ut har Erik Selander flyttat till Lunds universitet.
– Där finns en stark forskningsmiljö för min grupp, förklarar han.

Per-Olof Eliasson

Erik Selander är universitetslektor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet. Han disputerade vid GU 2007.

Han har fru och tre barn. På fritiden spelar han gitarr i amatörbandet Marigold Jazz och vindsurfar.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023