Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Väktare dygnet runt efter incidenter på campus

Larm och polisutryckningar, misshandel och skadegörelse. Den senaste tidens händelser har skapat oro på campus i Umeå. Nu finns väktare på plats dygnet runt, precis som i Stockholm och Göteborg.

23 mars, 2023
Bertil Janson
Efter flera incidenter på universitetsområdet i Umeå går väktare nu sina ronder även under dagtid. Foto: Bertil Janson

Vid årsskiftet uppträdde en man hotfullt och aggressivt flera gånger på universitetsområdet i Umeå. Polis avvisade mannen, som återkom och misshandlade ett kafébiträde vid två olika tillfällen. Efter hårda knytnävslag mot ansiktet fick biträdet uppsöka sjukhus. Mannen – som varken är student eller anställd – har nu dömts till fängelse för misshandeln och en rad andra förseelser i Umeå.

Fler incidenter efter pandemin
Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör, säger att antalet incidenter där obehöriga skapar oro på campus har ökat något efter pandemin.

Per Ragnarsson. Foto: Mattias Pettersson

I januari sprutade mängder av vatten ut i en entré sedan en man slagit sönder ett sprinklermunstycke. Vid några tillfällen har personer övernattat i universitetets lokaler.

Nu finns väktare på campus även under dagtid, inte bara nattetid. Den utökade bemanningen gäller tills vidare.
– Vi har tidigare fått kritik för att det har varit lite långa inställelsestider. Nu ökas tryggheten för anställda och studenter, säger Per Ragnarsson.

Låsta dörrar
Universitet har också ansökt om att få ha ordningsvakter med befogenhet att avvisa människor när det behövs. Polismyndigheten har ännu inte behandlat ansökan.

Den aggressive mannen gick redan förra våren in i universitetsledningens lokaler och ”var otrevlig”, enligt Per Ragnarsson. Efter det är dörrarna låsta och endast anställda med passerkort kommer in.
– Vi kände att det inte var rimligt att ha öppet längre. Det finns personer som kan bli arga för olika typer av beslut, säger han.

Institutioner och enheter vid Umeå universitet beslutar själva om de ska ha låsta eller öppna dörrar. Även om incidenter ibland förekommer ser Per Ragnarsson öppenheten som en grundbult för ett universitet.
–  Det är viktigt att kunskapen här, och inte minst vårt bibliotek, är tillgängligt för medarbetare, studenter och även andra, säger han.

Även i Stockholm och Göteborg
Vid universiteten i Stockholm och Göteborg går väktare sina ronder både natt och dag.
– Bevakningspersonalen ingår i larmkedjan och hanterar larm på hela campusområdet. Vi har sedan flera år väktare dygnet runt på Campus Frescati, säger Nellie Grenius, säkerhetschef vid Stockholms universitet.

Nellie Grenius.

Incidenter med personer som begår brott, till exempel stölder, förekommer till och från på campusområdet. Ibland uppehåller sig personer som bland annat plockar burkar i utrymmen avsedda för studenter.
– I de fall där vi bedömer att brott eller ordningsstörning sker tillkallas polisen, säger Nellie Grenius.

Hon tillägger att stora delar av Stockholms universitet utgör offentlig plats och att personer som vistas där inte är obehöriga, även om de inte är studenter eller anställda.

Anna Dahlgren, säkerhetschef vid Göteborgs universitet, säger de inte noterat någon ökning av antalet händelser kopplade till obehörigt tillträde.
– Vi har ambulerande väktare sedan ganska många år för att skapa en trygg miljö och för att kunna förebygga incidenter.

Anna Dahlgren.

Omöjligt med nationell överblick
En granskning som Universitetsläraren gjorde för två år sedan visade att lärosätena samlar in och sammanställer statistik om hot, hat och våld på olika sätt. Något enhetligt rapporteringssystem för incidenter finns fortfarande inte, varför det är omöjligt att få en nationell överblick i frågan.

I granskningen var Umeå universitet ett av flera lärosäten som saknade ett rapporteringssystem. Säkerhetschefen uppgav att ett system skulle införas under 2021.

Det finns fortfarande inte på plats.
– Tidsplanen var nog lite optimistisk. Vi håller på att införa något som kallas för IA-systemet och undersöker om vi ska få med även hot, hat och våld i det, säger biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson.

Efter den senaste tidens händelser har man satsat mycket på information, bland annat via hemsidans guide Om något händer. Där finns råd till anställda och studenter om hur allt från arbetsskador till hot och våld ska hanteras. Under våren erbjuds alla anställda även en utbildning i ämnet.

Bertil Janson

FAKTA. Offentlig plats – och inte

Området utanför ett lärosäte är offentlig plats. Lärosätets lokaler är inte offentlig plats i betydelsen att allmänheten har fritt tillträde till dem enligt ordningslagen, 1 kap 2 §.

 

Undantag är lokaler som lärosätet utpekat som offentlig plats, ofta i och kring biblioteket.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023