Intressant fotarbete av ministern

Utbildningsminister Mats Persson har utfört ett intressant politiskt fotarbete de senaste månaderna. Ska man tolka det som att han velat dribbla sig ur en obekväm position?

23 mars, 2023
Per-Olof Eliasson

Detta är en krönika. Åsikterna är skribentens egna.

I en tidigare nyhetskrönika i höstas tog jag upp den nytillträdde utbildningsministerns utspel om cancelkultur på svenska lärosäten.

Han skrev då på debattplats i Expressen: ”En tystnads- och utpekandekultur – även kallad cancelkultur – skapar en andefattig och torftig akademisk miljö”, och flaggade för en utredning: ”Jag avser därför att initiera en granskning för att kartlägga hur utbrett fenomenet är. ”

Utspelet genererade ett rejält ståhej i media och sociala medier. Debatten om cancelkultur har ju en tydlig höger-vänster-dimension. Den kan förenklat sammanfattas: högljudda protester från vänster, applåder från borgerligt håll. Ministern beskylldes såväl för att ducka för de stora problemen i akademin, exempelvis finansieringsfrågor och osäkra anställningar, som att gå i SD:s ledband.

”Själv menar han att han blivit framställd som en Trump.”

Själv menar han att han blivit framställd som en Trump.

Kanske gick det upp för Mats Persson att han riskerade att hamna lite fel, så därefter har han gjort en positionsförflyttning.

I en debattartikel i SvD påpekar han att också en vänsterprofil, författaren och debattören Kajsa Ekis Ekman, blivit ”cancelled”. Ett frukostseminarium vid Forum för genusvetenskap vid Mittuniversitetet ställdes 2021 in på grund av hennes ståndpunkter i transfrågan.

I debattartikeln anslår ministern en försonlig ton mot postmodern och postkolonial teori medan han argumenterar för akademisk frihet.

Det granskningsuppdrag som Mats Persson aviserade i höstas gick till UKÄ.

”Skärskådar man uppdragstexten nämns inte ordet cancelkultur.”

Även uppdraget innebär en positionsförflyttning. Skärskådar man uppdragstexten nämns inte ordet cancelkultur. Instruktionen är kortfattad:
”Universitetskanslersämbetet ska göra fallstudier i syfte att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet /…/ och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning.”

”Universitetskanslersämbetet ska vidare sammanställa lärosätenas arbete med att främja och värna den akademiska friheten och den kultur som avses ovan. Sammanställningen ska inkludera en sammanfattande nationell bild och en internationell utblick.”

Uppdraget ska redovisas under 2024.

Dessutom presenterar nu Mats Persson ett lagförslag som ska ge professorer, lektorer och andra lärare inom högskolan ökat skydd mot hot och trakasserier, något polisen tidigare fått.

I en intervju i DN om lagförslaget markerar han tydligt mot faktaresistens:
”Det handlar om allt från vaccinmotståndare och de som tror på elöverkänslighet, till de som ifrågasätter klimatforskningen och annan vetenskap.”

”Utbildningsministern tar också ställning mot delar av regeringsunderlaget.”

Utbildningsministern tar också ställning mot delar av regeringsunderlaget. Han anser att det är ”väldigt problematiskt att vi har riksdagsledamöter som påstår att det finns elallergi och som är klimatförnekare”.

Han poängterar att ”alla politiker i riksdagen har ett ansvar att hålla sig till kunskap och vetenskap och inte sprida den här typen av desinformation”.

Så efter att först ha markerat mot vad många ser som en vänsterföreteelse markerar han nu mot höger.

Det känns näraliggande att citera Gunnar Helén, ledare för Folkpartiet 1969–1975:
”Att vara liberal är att vara kluven.”

Per-Olof Eliasson

Håller du med eller inte? Skriv till redaktionen.

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023