Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Spioneriet mot svenska lärosäten fortsätter öka

Främmande makters underrättelseverksamhet gentemot svenska lärosäten är på fortsatt uppgång. Ryssland, Kina och Iran utgör störst hot, skriver Säpo i sin årsbok för 2022/2023.

9 mars, 2023
Linus Hellerstedt
Det öppna forsknings- och företagarklimatet i Sverige gör det till en ”gynnsam miljö att verka i” för Ryssland och andra länder, skriver Säpo i sin årsbok.

Redan förra året skrev Säkerhetspolisen, Säpo, i sin årsbok om hur Kina, Ryssland och Iran utgör de största hoten gentemot svensk säkerhet.

Enligt Säpo är Sverige ett attraktivt land för främmande makt som ”olovligen vill komma över både kunskap, information och teknik”. Som Universitetsläraren har skrivit om tidigare, delas den bilden av flera säkerhetschefer vid svenska lärosäten.

Kinesisk underrättelseverksamhet
Kina fortsätter att vara ett av de största hoten, och såväl privata kinesiska aktörer som statliga bedriver underrättelseverksamhet gentemot svenska forskningsinstitutioner.
”Svensk teknik, produkter, kunskap och information bedöms vara av stort värde för Kinas militära utveckling”, skriver Säpo sin nyligen publicerade årsbok för 2022/2023.

Forsknings- och affärsutbyten, olika rekryteringsprogram som syftar till att samla in kunskap och strategiska uppköp av svensk verksamhet är några exempel på aktiviteter som kan utgöra allvarliga säkerhetshot för svensk del.

Forskning och innovation har traditionellt sett varit Kinas främsta mål, även om man på senare år också har börjat rikta in sig mot politiska mål i Sverige, enligt Säpo.
”Den inhämtning av teknik och kunskap samt påverkan som den kinesiska staten bedriver i Sverige är inte alltid olaglig, men den utgör ett hot mot Sveriges säkerhet. I Sverige finns det fortfarande en relativt utbredd okunskap om det kinesiska hotet, vilket i sig utgör en stor sårbarhet”, kommenterar Henrik Edwinsson, senior analytiker på Säpo, i årsboken.

Iran och Ryssland
Iran är ett annat hot, då man genom otillåtna metoder inhämtar kunskap om svensk teknologi samt utnyttjar svenska universitet och högskolor för att ”utveckla sin förmåga”, enligt Säpo.

Det tredje stora hotet, precis som Säpo beskrev redan i förra årets årsbok, är Ryssland. Sedan kriget i Ukraina bröt ut har landets underrättelseverksamhet i Sverige ökat.
”Omvärldsläget och kriget i Ukraina har bland annat inneburit att Ryssland har ett ökat behov av teknikanskaffning för att kunna upprätthålla sin militära förmåga”, kommenterar Henrik Edwinsson,

Säpo nämner att Sverige inte bara är ett attraktivt mål för att man är i framkant inom ett antal områden som särskilt intresserar Ryssland.

Man uttrycker också att det öppna forsknings- och företagarklimatet i Sverige gör det till en ”gynnsam miljö att verka i”, både för Ryssland och andra länder.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023