Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskare vill se ändring av etikprövningslagen

Så som etikprövningslagen är utformad leder den till slöseri med forskares tid och resurser. Risken är också att potentiellt viktig forskning inte blir av, menar doktoranden August Danielson.

23 februari, 2023
Linus Hellerstedt
Doktoranden August Danielson har jämfört etikprövning i Sverige med övriga EU. Han konstaterar att etikprövningslagens utformning leder till slöseri med forskares tid och resurser.

Att etikprövning är ett hot mot den akademiska friheten var utgångspunkten för ett seminarium anordnat av SULF samt Sveriges unga akademi, SUA.

Sverige sticker ut
Föreläsare var August Danielson, doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet, som har gjort en genomgång av etikprövning i ett antal EU-medlemsländer. Och Sverige sticker ut.
– Exempelvis vad gäller lagkrav på etikprövning för icke-medicinsk forskning. Det är någonting som andra EU-medlemsländer inte har, säger han till Universitetsläraren.

August Danielson Foto: Mikael Wallerstedt

I övriga EU är normen att etikprövning av humanvetenskaplig forskning om människor i stället genomförs vid lärosätenas egna nämnder, förklarar August Danielson, som själv forskar om diplomaters arbete.

Känt fall i Örebro
En anledning till att han började intressera sig för etikprövning var fallet med en doktorand i Örebro, vars disputation stoppades då hen anmäldes till Överklagandenämnden för etikprövning, Önep. Ett fall som Universitetsläraren har skrivit om tidigare.

Ju mer han läste in sig på lagstiftningen, desto tydligare blev det att det saknas kunskap om var gränserna går för vilken forskning som faller under etikprövningslagen, respektive vilken som inte gör det. Både vid hans egen och andra statsvetenskapliga institutioner.

När forskare är osäkra på lagen och ansöker om etikprövning utifall att detta skulle komma att behövas är det inte bara ett slöseri med resurser och tid, menar August Danielson.
– Den korta versionen är att man kanske helt enkelt avstår från att göra forskning som är viktig att göra endast för att man vill slippa etikprövning. Det är ett jättestort problem.

Oroliga för åtalsanmälan
En osäkerhet inför vad som gäller gör att forskare blir oroliga för att bli åtalsanmälda.
– Det kan ju vara av olika skäl, men framför allt handlar det kanske om att man inte är helt hundra på en rätt komplicerad lagstiftning, och tillämpningen av den lagstiftningen. Risken för att göra oavsiktliga fel är väldigt hög, säger August Danielson.

Hans genomgång mynnade ut i olika förslag till åtgärder. Ett är att ändra etikprövningslagen, så att Önep inte behöver åtalsanmäla ringa brott. Som exempelvis slarvfel eller att man inte sökt etiktillstånd innan forskning påbörjats.

Förslag om undantag
Att ändra lagen så att ett samtycke från forskningspersonen gör att forskningen undantas från lagen om etikprövning är ett annat alternativ, som liknar det system som finns i Finland.

Ett ytterligare förslag är att undanta icke medicinsk forskning från etikprövning helt och hållet.
– Det kanske låter superkontroversiellt ur ett svenskt perspektiv, men i många andra länder fungerar det så, säger August Danielson.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Instanser för etikprövning

Etikprövningsmyndigheten prövar ansökningar om etikprövning via 21 avdelningar med 16 ledamöter i varje. En ansökan om etikprövning kostar 5 000 kronor.

 

Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, tar emot och prövar överklaganden av Etikprövningsmyndighetens beslut samt utövar tillsyn. Sedan 2020 har Önep åtalsanmält 19 forskare för misstänkt brott mot etikprövningslagen.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023