Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Han undersöker Nord Stream med radiostyrda ubåtar

Oceanografen Bastien Queste är en av de forskare som regelbundet besöker läckan vid gasledningen Nord Stream, sedan explosionen i september. Med radiostyrda ubåtar mäter han halter av metan i Östersjön.

14 februari, 2023
Linus Hellerstedt
Bastien Queste, forskare vid Göteborgs universitet, mäter halten av metan i området kring gasläckan vid Nord Stream med hjälp av radiostyrda så kallade havsglidare.

Fem dagar efter explosionen vid gasledningen Nord Stream fick forskare från Göteborgs universitet en första bild av läget. Från forskningsfartyget Skagerak mätte man halterna av metan vid läckan.

Bastien Queste och forskare från stiftelsen Voice of the Ocean byggde sedan vidare på deras arbete genom att åka ut till läckan och ta med sig små radiostyrda ubåtar, havsglidare.

– Vi lämnar kvar dem och åker hem igen medan de simmar runt därute i några veckor. Sedan åker man tillbaka, tar upp dem och laddar batterierna.

Studerar syrefattiga hav
Bastien Questes forskning berör havsregioner med låg syrehalt. För­utom Östersjön handlar det bland annat om en del av Arabiska havet, där syrehalten är extremt låg från ungefär 100 meters djup och ned till 1 000 meter. Det syrefattiga havs­området växer sakta vilket i sin tur krymper zonen som ligger närmast ytan, där fiskarna lever.

Orsakerna till att syrefattiga havsområden växer är olika, beroende på vilken region man pratar om, säger han.

– Men generellt sett beror de förändringar som sker nu, att de syrefattiga områdena växer, på klimatförändringarna.

Konsekvenser kring Nord Stream
I området kring Nord Stream där explosionen inträffade jobbar Bastien Queste med kartläggning av data från havsglidarna. Han undersöker inte de eventuella konsekvenser som kommer av de, i nuläget, högre halterna av metan i havet.

– Men säg att vi ser effekter om några år, till exempel att fiskbeståndet minskar i området. Då är det viktigt att ha en förståelse för var och hur länge metan fanns där och hur höga halterna var. Eftersom det kan ha en koppling.

I nuläget finns tre havsglidare vid läckan och man samarbetar också med det franska företaget Alseamar, som har lånat ut speciella sensorer för att mäta halterna av metan.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Oceanograf, forskare och lektor

Bastien Queste är oceanograf, forskare och biträdande universitetslektor på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.
Han är intresserad av cykling, klättring och gillar att spendera fritiden i naturen. Alpin skid­åkare.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023