Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

AI-chatbot jämförs med spökskrivare

Diskussionen har gått varm sedan chatboten ChatGPT lanserades. Var och varannan inom högskolesektorn har snart reflekterat över artificiell intelligens. Så när blir det fusk?

9 februari, 2023
Linus Hellerstedt
Chatboten ChatGPT har diskuterats flitigt inom högskolesektorn.

När företaget OpenAI lanserade chatboten, ChatGPT, i december tog debatten fart på lärosätena.

I forum för högskolefrågor i sociala medier diskuteras hur lärare ska förhålla sig till studenter som använder en chatbot vid inlämningsuppgifter.

Används av studenter
Mikael Wiberg, professor i interaktionsdesign och informatik vid Chalmers respektive Umeå universitet, har tagit emot sådana inlämningsuppgifter.
– I och med att användning av den här sortens AI-verktyg är så pass ny har vi ingen formulerad praktik i hur man ska se på det. Det är ju inte plagiat i att den meningen att de är helt öppna med att de har använt verktyget, däremot gäller fortfarande att det behöver vara deras eget verk, säger han.

Mikael Wiberg

Det blir viktigt att beskriva metod och process, samt redovisa vad som är genererat av chatboten, påpekar Mikael Wiberg.

Inga disciplinärenden än
Disciplinnämnden vid Stockholms universitet har inte hanterat några ärenden om chatboten, enligt rektor Astrid Söderbergh Widding.
– I det fall ärenden skulle förekomma där det kan säkras att svaren kommer från en AI-bot skulle de behandlas som spökskrivningsärenden, säger hon.

Astrid Söderbergh Widding. Foto: Eva Dalin

Sådana ärenden har ännu inte heller nått disciplinnämnden vid Malmö universitet. Några är dock på ingång, säger nämndens ordförande Per Hillbur.
– Däremot kan vi konstatera att studenterna har tillgång till det här. Möjligheterna att detektera om de använder en chatbot är små vilket gör detta extra svårt för oss.

Hårfint avgörande
För att avgöra om studenten har fuskat måste användandet av AI sättas i relation till uppgiftens instruktion, menar Per Hillbur.
– Står det i instruktionen att man självständigt ska skapa en text har man vilselett genom att använda en chatbot.

Per Hillbur.

I fall där studenten hänvisar till att ha använt en chatbot, blir det mer hårfint, menar han.
– Ett sådant fall skulle vara intressant att följa. Då har du inte mörkat din process. Däremot är det fritt fram för läraren att underkänna studenten för att inte ha följt instruktionerna, säger Per Hillbur.

Inte bara fusk
Men ChatGPT är inte enbart något som studenter kan använda för att fuska, påpekar flera av dem som Universitetsläraren har intervjuat.

Flera nämner att chatboten skulle kunna användas av lärare i undervisningen. Mikael Wiberg tar en programmeringskurs som exempel.

I stället för att studenterna tar hjälp av AI för att skriva ett antal rader kod, kan läraren göra det.
– Sedan låter man studenterna titta på hur syntaxen är uppbyggd och låter dem diskutera den. Det blir tidsbesparande för läraren att enkelt kunna ta fram nya exempel, säger han.

Samtidigt som debatten pågår ska Microsoft nu investera tio miljarder dollar i OpenAI. Bolaget har redan skjutit till tre miljarder sedan 2019.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Vad är ChatGPT?

ChatGPT kan beskrivas som en kombination av artificiell intelligens och chatbot. GPT står för Generative pretrained transformer, som är en typ av maskininlärningsteknik som används för textgenerering.

 

ChatGPT är utvecklad av företaget OpenAI, som är baserat i San Francisco i USA. Utvecklingen av chatboten finansieras delvis av Microsoft.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023