Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF höjer medlemsavgiften – andra Sacoförbund låter bli

SULF:s medlemsavgift höjs med tio kronor i månaden inför 2023. De flesta andra Sacoförbund har valt att avstå höjning, vissa med hänvisning till medlemmarnas försämrade privatekonomi.

19 januari, 2023
Linus Hellerstedt
Under 2023 kostar medlemsskapet i SULF 270 kronor per månad för yrkesverksamma. En höjning med 10 kronor från förra året.

Universitetsläraren har frågat samtliga Sacoanslutna fackförbund hur de har resonerat kring medlemsavgiften i relation till det ekonomiska läget i samhället. I skrivande stund har 16 förbund svarat.

Genomgången visar att SULF är ett av två Sacoförbund som har höjt medlemsavgiften inför 2023.

Borde ha höjts mer
Förbundets kommunikationschef Jon Stenbeck säger till Universitetsläraren att höjningen borde ha varit större, med tanke på förbundets ökade utgifter.
– Med tanke på hur bland annat ökad inflation och höjda räntor påverkar medlemmarnas privatekonomi har SULF:s förbundsstyrelse ansett att det inte är rimligt att höja med mer än dessa cirka 3,8 procent.

Jon Stenbeck.

Han påpekar att avgiften har varit 260 kronor de senaste tre åren. Från och med 1 januari 2023 är den nu 270 kronor per månad. Höjningen gäller yrkesverksamma medlemmar.
– För medlemmar med lägre inkomster, det vill säga doktorander och de som har reducerad avgift, har vi inte höjt avgiften alls. Inte heller avgiften för pensionärer har höjts, säger Jon Stenbeck.

Sveriges Arkitekter är det andra Sacoförbundet som har höjt sin medlemsavgift. Från och med årsskiftet betalar medlemmarna 342 kronor i månaden, vilket är 12 kronor mer än förra året.

Enligt Katarina O Cofaigh, senior rådgivare på Sveriges Arkitekter, tog man beslutet om att höja avgiften med anledning av det ekonomiska läget.
”Vi behövde göra en ökning för att klara förbundets kostnader”, skriver hon i ett mejl till Universitetsläraren.

Andra förbund avstår
Ett förbund som svarar att man resonerade kring en höjning av medlemsavgiften för 2023 är Sveriges Farmaceuter. Förbundet valde dock att låta den förbli 299 kronor per månad.
”Med högre kostnader för förbundet så skulle det kunna vara motiverat med en höjd avgift, men samtidigt så har medlemmarnas levnadsomkostnader höjts – och av den anledningen valde förbundsstyrelsen att inte föreslå en höjning”, skriver förbundsdirektör Martin Östberg i ett mejl.

Fysioterapeuternas förbundsdirektör Helena Pepa anger att förbundet inte behövde höja avgiften för 2023, eftersom man kunde använda ”ett överskott från föregående år för att ha en budget i balans”.

Tar beslut 2024
Några förbund anger att medlemsavgiften normalt sett inte höjs varje år, däribland DIK som tar beslut på respektive kongress. Senast i november 2021, då man valde att låta medlemsavgiften på 279 kronor per månad vara oförändrad.
”Hur läget är inför kongressen 2024 är för tidigt att sia om, men förbundsstyrelsen som bereder underlag till kongressen brukar vara väldigt restriktiva med avgiftshöjningar”, skriver Johanna Lindell, vd på DIK.

Även Sveriges Arbetsterapeuter, där medlemsavgiften är 318 kronor i månaden enligt ett fullmäktigebeslut taget 2021, fastställer sin medlemsavgift nästa gång först 2024, uppger Åsa Ehinger, förbundssekreterare.

De flesta fackförbunden inom TCO har också valt att avstå från en höjning av medlemsavgiften. Förbunden Symf samt Scen och Film är de enda som höjt inför 2023. Fackförbundet ST har dock höjt avgiften för pensionärer och låginkomsttagare, skriver tidningen Arbetsvärlden.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023