Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Facket kritiskt till Umeå universitets gigjobb

Umeå universitet har börjat annonsera ut så kallade intermittenta anställningar, alltså tjänster som omfattar noll procent av en heltid. Det är ett oskick anser SULF.

19 januari, 2023
Per-Olof Eliasson
Foto: Ulrika Bergfors
Umeå universitetet har utlyst ett stort antal intermittenta anställningar, trots att den regel som finns kring dessa anställningar säger att dessa egentligen bara ska användas vid ett akut behov, menar SULF:s Håkan Lindkvist. Foto: Ulrika Bergfors

Sedan Umeå universitets rektor 1 oktober 2022 beslutat om ”Regel för intermittenta anställningar med timlön” har Umeå universitetet utlyst ett stort antal intermittenta anställningar.

Universitetsläraren har tagit del av tiotal utlysningar som annonserades vid årsskiftet. Sammanlagt rör det sig om mellan 15 till 28 utlysningar till humanistisk fakultet och i varje annons för medicinsk fakultet om ”ett flertal” medarbetare alternativt amanuenser.

Ska arbeta vid behov
I en av annonserna söks tre till åtta personer som kan arbeta ”om behov inom verksamheten uppstår” under en tiomånadersperiod.

Umeå universitet uttalar sig inte, då personalenheten hänvisar till att de är i förhandlingar med facket.

Detta anställningsförfarande är alltså i sig ganska nytt och facket är ännu i startgroparna. Håkan Lindkvist, ordförande i Saco-S-rådet vid Umeå universitet kommenterar:
– Vi ska följa det här och ta upp i centrala samverkansgruppen hur verksamheten börjar tillämpa och nyttja det här. Också våra representanter i fakulteternas samverkansgrupper ska ta upp frågan.

Ska användas akut
Håkan Lindkvist påpekar att rektors regel för intermittenta anställningar ska användas vid ett akut behov, eller när en specifik kompetens behövs för en begränsad period.
– Men om man läser annonserna omfattar de väldigt breda arbetsuppgifter. Man ska i stort sett undervisa, leda seminarier, handleda, ge nätundervisning, utbildningsadministration och examinera. Men examinera får ju bara lärare göra, påpekar han.

Han reagerar också på de många utlysningarna av ”ett flertal medarbetare” till olika institutioner.
– Där ser det ju i annonstexten ut som att man vill använda amanuenser och anställa dem intermittent. I min värld är det ett brott mot högskoleförordningen, säger Håkan Lindkvist.

Vill undvika inlasning
I rektors regel för intermittenta anställningar rekommenderas att när chefer kallar in intermittenta medarbetare ska de ta hänsyn till risken för inlasning, det vill säga att anställningar inte ”oavsiktligt” går över till tillsvidareanställningar.
– Om man tänker sig att man behöver upp till åtta personer låter det för mig som att detta är en planeringsbar verksamhet där man kan inrätta ordentliga anställningar, säger Karin Thorasdotter, ombudsman vid SULF.

Hon menar att det finns tveksamheter i relation till högskoleförordningen men betonar att det framför allt är dålig personalpolitik.

Högkvalificerade gigjobb
Karin Thorasdotter påpekar att om man har till arbetsuppgift att undervisa och examinera behöver man tid att förbereda lektionen, tid att genomföra examinationen och förmodligen har man också efterarbete.
– Jag kan inte se att man kan schemalägga det på enskilda dagar, utan det kommer att bli mer arbete. Jag riktar därför en uppmaning till medlemmarna: Be om skriftligt besked om vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur mycket tid du får för det. Du får tacka nej. Om du tackar ja, arbeta inte gratis! säger Karin Thorasdotter.

Hon menar att Umeå universitet utlyser gigjobb, fast med högkvalificerat innehåll.
– Det är ett oskick att man försätter personer som ska ta de här anställningarna i en fullständigt prekär situation. Jag pratar regelbundet med medlemmar som är i den här typen av anställningar och det är tufft för dem, säger Karin Thorasdotter.

I Göteborg sedan tidigare
Universitetsläraren har tidigare skrivit om ett fall med intermittenta anställningar vid Göteborgs universitet. Enligt artikeln, som är från 2017, skulle Göteborgs universitet utreda dess kompetensförsörjning och bemanning. Men saken verkar fortfarande vara aktuell.
– Jag skulle säga att själva frågan kring hur universitetet ska kompetensförsörjas, ja, den är i allra högsta grad levande. Det pågår ett projekt som ska komma fram till ett förslag hur universitetet ska arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och som ska vara klart under 2023, säger Ralph Heiefort, utvecklingsledare på personalenheten vid Göteborgs universitet.

GU Journalen har rapporterat om att universitetet anställer allt fler personer intermittent, men man kallar dem gästföreläsare.
– De som anlitas intermittent ska vara just gästföreläsare som gör kortare inhopp. Gästlärare får inte anställas intermittent enligt anställningsförordningen, säger Ralph Heiefort.

Maja Pelling, ordförande i Saco-S vid Göteborgs universitet är kritisk.
– Det är ju lurendrejeri att kalla det för gästföreläsare, för det är egentligen gästlärare. Men det viktiga för oss i SULF är kvaliteten i verksamheten. Hur ska man kunna planera långsiktigt? Det är ju ett universitet vi har att göra med. GU borde anställa tillräckligt många lärare, säger hon.

Per-Olof Eliasson

FAKTA. Så är en av annonserna formulerad

Några utdrag ur en av utlysningarna till humanistisk fakultet vid Umeå universitet:

 

”Intermittent anställning innebär att du kan bli erbjuden anställning under enstaka kortvariga anställningstillfällen under en ramperiod. Vi söker nu 3 till 8 medarbetare som kan arbeta under ramperioden 2023-01-01 till 2023-09-30 om behov inom verksamheten uppstår.”

 

”Arbetsuppgifterna består av campusbaserad undervisning, seminarieledning, handledning, nätundervisning och examination samt utbildningsadministration. Undervisningen avser ämnena medie- och kommunikationsvetenskap, strategisk kommunikation och journalistik på samtliga kurser och program på grundnivå. Forskningsrelaterade arbetsuppgifter inom medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik kan vara aktuellt.”

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023