Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Dags att tänka nytt kring AI

Vad kan framtidens ännu mer avancerade AI-tjänster åstadkomma?

19 januari, 2023
Per-Olof Eliasson

Detta är en krönika. Åsikterna är skribentens egna.

Efter att ha testat ChatGPT bedömer jag att AI-tjänsten löser vissa hemuppgifter lika bra eller bättre än en del studenter. Det är inga tvivel om att det nya AI-verktyget kommer att kräva ett nytänkande i akademin.

Sedan den lanserades i november 2022 har uppmärksamheten kring ChatGPT varit intensiv. Det är en AI-baserad chattrobot​, en chatbot, som har förbluffat med sina utförliga och välformulerade svar.

Inte minst har det befarats, eller tagits för givet, att den kan användas av studenter för att fuska. Men hur är det i praktiken? Här är några experiment för att se om farhågorna är grundade.

Den första uppgiften har jag hämtat från en universitetskurs i kreativt skrivande. Uppgiften som ska lösas är att ge goda råd till en skribent som vill skriva könsneutralt, men utan att använda ordet ”hen”. Det kan tyckas vara en enkel uppgift, men trots att jag särskilt påpekar att ChatGPT inte ska använda ”hen” så gör den det.

Inte godkänt!

Nästa uppgift är också från A-kursen i kreativt skrivande: ”Ge mig några råd för hur jag ska kunna arbeta med mina texter så att de blir bättre.”

Här spottar AI-roboten ur sig det ena goda rådet efter det andra och när jag upprepade gånger ber om fler råd kommer de omedelbart, tills texten blir så lång som uppgiften kräver.

Visserligen är formen stolpig med alla råden staplade på varandra, men den här uppgiften skulle jag tro att chatboten klarar bättre än många nybörjare på universiteten.

Alltså godkänt!

Efter att läst på om ChatGPT förstår jag att det gränssnitt jag använder bara levererar högst 300 ord långa svar.

Det tillämpar jag på en uppgift som är hämtad från A-kursen på medie- och kommunikationsvetarprogrammet, MKV. Uppgiften är att göra ett referat av Walter Lippmanns klassiska bok Public opinion.

För att undvika 300-ordsspärren ber jag om en sammanfattning, ett kapitel i taget. Och det funkar bra.

Borde bli ett godkänt betyg.

Jag har också fått tipset att be boten göra en lista på de viktigaste frågorna inom ett område, och sedan låta den utveckla varje punkt för sig.

Så jag testar det på en annan uppgift från MKV: den går ut på att redogöra för den tekniska utvecklingens betydelse för media, med hänvisningar till kurslitteraturen.

Chatboten svarar med en inledning till ämnet och en lista på de viktigaste punkterna för utvecklingen. Då ber jag boten att utveckla den första punkten och ge sidhänvisningar till angiven litteratur.

Och det gör den. Det skulle troligen fungera att på samma sätt låta den gå igenom punkt för punkt och få en fullständig redovisning av uppgiften.

Sammanfattande betyg: sannolikt godkänt.

Tjänsten skriver korrekt svenska men ibland är vissa ordvändningar märkliga; något en snabb redigering kan avhjälpa.

Observera att chattroboten levererar, som det verkar, fullt tillfredställande svar utan att jag ens varit i närheten av kurslitteraturen. Vilket också gjort att jag inte kunnat se hur relevanta svaren är, eller om sidhänvisningarna är korrekta.

Mer så ställer jag botten inför en helt annan uppgift: ”Beskriv utvecklingen för stationssamhället Dalskog i Dalsland, från 1870 till 1970!”

Den svarar:

”Jag har inte tillgång till specifik information om lokala samhällen eller deras historia.”

Det här visar att ChatGPT inte låter sig lockas att ge sig på en för den omöjlig uppgift. Samt att den inte klarar uppgifter som kräver arkivstudier och/eller inläsning av obskyr speciallitteratur.

Följaktligen, ju mer generisk uppgift, desto enklare löser den AI-baserade chattroboten den.

Det finns tillkortakommanden ur den presumtive fuskande studentens perspektiv. Jag hittar ett klipp på Youtube som varnar studenter för att alla svar på samma fråga kan bli likadana. Men ryktesvis ska det gå att uppmana boten att skaka om svaret så det inte ser ut som alla andras.

Naturligtvis har redan studenter använt chatboten för att lösa inlämningsuppgifter. Själv känner jag till en student som gjort så och blivit godkänd.

På nätet läser jag om alltmer kreativa sätt att använda ChatGPT. Men botens uppgifter är inte alltid att lita på. Ibland fabulerar den fritt, fastän den framställer sig som pålitligheten själv.

Tanken svindlar: vad kan framtidens ännu mer avancerade AI-tjänster åstadkomma?

Med oroväckande tydlighet framgår det av detta och av mina små experiment att det är dags för akademin att agera. Förhoppningsvis sker det redan. Det går knappast att fortsätta som om sådana här AI-redskap aldrig utvecklats.

Per-Olof Eliasson

Håller du med eller inte? Skriv till redaktionen.

Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023