Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Praktik ger forskare nya kontakter utanför akademin

En månads arbete inom industrin gav doktoranden Shengxin Liu nya perspektiv på sin kompetens. Praktikprogrammet vid Karolinska institutet, KI, är uppskattat av såväl forskarna som av de deltagande arbetsgivarna.

16 december, 2022
Kajsa Skarsgård

Det var i september i år som Shengxin Liu, doktorand i epidemiologi vid KI, gjorde sin praktik på ett nystartat konsultföretag inom läkemedelsindustrin. Hon involverades i arbetet från dag ett och fick uppleva hur hennes forskarkompetens var till stor nytta och uppskattning utanför den akademiska sektorn.
– Vi doktorander är bra på att tänka kritiskt kring allting, inklusive att vara självkritiska, så ibland ser vi inte gnistan i oss själva, säger Shengxin Liu.

Shengxin Liu

Djupare lagarbete
Praktiken gav henne också en erfarenhet av ett djupare slags lagarbete. På företaget samlade de sina olika kompetenser och jobbade mer tillsammans mot samma mål.
– Det är lite annorlunda än i forskningen där man ska vara mer självständig. Men nu känner jag mig mer villig att samarbeta och att fråga om hjälp – man vet aldrig vilka dolda kompetenser folk har.

Raquel Tavares

KI:s praktikprogram för doktorander, postdoks och forskare fyller nu tio år. Raquel Tavares på KI Karriärservice är dess samordnare, och så vitt hon vet finns inget motsvarande vid andra svenska lärosäten. KI har fördelen att lärosätets kompetens är relativt nischad och att det finns en tydlig efterfrågan på den på arbetsmarknaden, men hon tror att även bredare lärosäten kan lära av KI.

Hjälp i början av karriären
Framför allt har det visat sig vara väldigt värdefullt för alla parter att hjälpa forskare som är i början av sin karriär att få arbetslivserfarenhet utanför akademin.
Forskarna får nya kunskaper och nätverk som de i sin tur tar med sig tillbaka till forskargruppen och KI. Det välutvecklade karriärstödet hjälper KI att locka till sig de bästa forskarna, och praktikanterna blir skyltfönster gentemot industrin. Arbetsgivarna får ny, högkvalificerad kompetens och en direktkontakt med forskarvärlden.

Utmaningen att få praktikprogrammet finansierat och stött av chefer och forskargruppsledare har därför minskat med tiden. I år har 20 doktorander per termin fått en månads praktik, och 15 postdoktorala forskare har fått tre månaders praktik.
Deltagarna får betalt under praktiken, och det är inte deras forskargrupp som står för notan utan KI mer centralt. I postdoktorernas fall ombeds även det mottagande företaget bidra med 40 000 kronor.

Stort söktryck
Söktrycket på praktikplatserna är stort och det är resurserna som sätter programmets gränser, berättar Raquel Tavares. Att börja småskaligt är hennes tips. Det kan vara i projektform för att underlätta finansiering, och koncentrerat till någon fakultet.
Att sedan bygga upp praktikprogrammet långsiktigt ger ett stort mervärde, bland annat genom att tidigare alumner kan fungera som bryggor utanför akademin.

Men först av allt, understryker Raquel Tavares, är det är viktigt att identifiera målgrupperna och att jobba för att nå ut till dem. Ibland är forskarna så fokuserade på sin forskning att de är svåra att nå.
– Att göra praktik behöver inte innebära att man vill lämna akademin, men hur kan man veta om man inte har provat?

Vid KI är praktikprogrammet kopplat till doktorandkursen Karriärverktyg för forskare. Både Raquel Tavares och Shengxin Liu vittnar om att det är ett bra upplägg.

Kajsa Skarsgård

FAKTA. Testa att jobba utanför akademin

  • Ta reda på vilket karriärstöd ditt lärosäte kan ge.
  • Saknas praktikmöjligheter så försök skapa dem.
  • Våga prova nytt och under­skatta inte vad din forskar­kompetens kan bidra med.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023