Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nytt avtal underlättar för universitetspräster i Göteborg

Hallå där Lars van der Heeg, universitetspräst i Göteborg, där ett nytt avtal förbättrar arbetet med själavård inom högskolan.

14 december, 2022
Sören Viktorsson

Universitetskyrkan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och frikyrkosamfund. Vad innebär det nya avtalet med Göteborgs universitet och Chalmers för verksamheten?
– Att vi nu har ett fält där vi kan agera gemensamt för studenters och anställdas hälsa.

Universiteten förbinder sig att inrätta varsitt så kallat chaplaincy eller kaplanskap. Det handlar om existentiell hälsa för alla, oavsett trosuppfattning?
– Ja, det är ett konfessions­löst verktyg. Vi har valt ordet chaplaincy, eftersom det funkar internationellt inom hög­skola och kyrka. Vår unique selling point är absolut tystnads­plikt och vanan vid andliga, mänskliga och existentiella frågor bortom konfession.

Vi har levt med pandemi och krig i närområdet. Hur märks detta i studenternas och de universitetsanställdas behov av själavård?
– Isoleringen under pandemin har ökat samtal om livet och ensamhet. Därför började vi med fysiska samtal så fort Folkhälsomyndigheten tillät. Båda grupper tar upp livskriser men också den etiska stress som utbildning eller omorganisationer väcker hos studenter respektive medarbetare.

Vad ger dig tillfredsställelse i ditt värv som universitetspräst?
– När någon i efterhand berättar att våra samtal väckte en kedja av idéer som till slut löste ett problem.

Sören Viktorsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023