Institution i Lund läggs ned på grund av arbetsmiljöproblem

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik vid Lunds universitet läggs ned. Anställda har tidigare vittnat om mobbning och kränkande behandling.

En enhällig fakultetsstyrelse tog beslutet vid ett möte den 29 november.
–Beslutet togs för att ge oss bästa möjliga utgångsläge för att fortsätta arbetet med att skapa en god arbetsmiljö för alla, säger Sven Lidin, professor och dekan vid naturvetenskapliga fakulteten till Universitetsläraren.

Mångåriga problem
Problemen vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik är mångåriga, vilket bland annat Sydsvenskan har berättat om. Anställda har vittnat om mobbing och kränkande behandling.

En arbetsmiljöundersökning slog också fast att det fanns en destruktiv informell ledning på institutionen som måste avskaffas. Arbetsmiljöproblemen har bland annat inneburit att två forskare på institutionen inte längre talar med varandra. Problemen blev också en världsnyhet när den brittiska tidskriften Nature rapporterade om dem.

Sällsynt med nedläggning
Det är sällsynt att arbetsmiljöproblem går så långt som att en institution tvingas lägga ned. Men 2021 inträffade det på Uppsala universitet, efter likartade problem som de i Lund.

Det var efter år av konflikter som institution för neurovetenskap avvecklades i Uppsala.  Bakom beslutet låg långdragna infekterade konflikter om bland annat ekonomi och styrning. Det fanns också anklagelser om sexuella trakasserier och mobbning.


Kategorier: Artiklar, Arbetsmiljö, Villkor
Lärosäten: Lunds universitet