Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kritik mot aktivitetsbaserat kontor på Högskolan Väst

Högskolan Väst ska byggas om så att personalen får byta fasta kontorsrum mot en aktivitetsbaserad planlösning. Facket är motståndare till beslutet, säger Tobias Arvemo, lokal ordförande Saco-S.

11 november, 2022
Linus Hellerstedt
Högskolan Väst
Högskolan Västs campus ska renoveras och ledningen har aviserat planer på att ta bort alla fasta kontorsrum. Facket är kritiskt till beslutet.

Högskolan Västs campus ska renoveras. I ett mejl till personalen meddelade ledningen nyligen att de anställda inte kommer att ha fasta platser när det arbetet är klart. Det blir i stället en blandning av mötesrum, mindre rum för koncentrerat arbete, kontorslandskap samt en större ”arbetslounge”. Renoveringen planeras vara klar 2028.

Li Lejerstedt, högskoledirektör vid Högskolan Väst, vill inte kalla den nya kontorslösningen för aktivitetsbaserad. Utan för en mix av olika typer av arbetsytor.
– Det vi har sagt är att vi inte kommer att ha fasta personliga kontor. Vi kommer att ha miljöer där man sitter flera i ett rum och det kommer att finnas miljöer där man sitter mer öppet. Skrivbordsplatser ska också finnas kvar, men de kommer inte att vara personliga, säger hon till Universitetsläraren.

Facket ser problem
Facket är kritiskt till den nya kontorslösningen, förklarar Tobias Arvemo, ordförande för Saco-S vid Högskolan Väst.
– Ingen av mina medlemmar, eller åtminstone ytterst få, är positivt inställda till det här skulle jag säga. Från dag ett då detta kom på tapeten har jag sagt att det finns få saker som kommer att få mina medlemmar så förbannade som det här. Det är ett kompakt motstånd, säger han.

Tobias Arvemo.

Tobias Arvemo ser flera problem. Det kan bli svårt att hitta utrymme för litteratur och annat – ibland potentiellt känsligt – material som forskare behöver förvara, menar han.
– Hur ska studenterna kunna hitta oss om de inte vet var vi sitter någonstans? Och ibland måste man diskutera känsliga saker med studenterna. I ett kontor kan man alltid stänga dörren och prata privat.

Viktigt med egen plats
Han tror att fler anställda kommer att arbeta på distans i större utsträckning när de nya lokalerna står klara.
– Man säger att vi ska få ett mer levande campus, men jag tror att det i stället kommer att bli ett campus dit lärarna bara kommer för att föreläsa.

Tidigare i år genomförde en extern konsult en undersökning bland Högskolan Västs personal. Av enkäten, som Universitetsläraren har tagit del av, framgår att de flesta anser att ett personligt skrivbord är viktigt.

Att behöva packa ihop och packa upp ofta, leta efter en plats med lämplig ergonomisk utrustning samt att den största delen av arbetet trots allt utförs vid skrivbord och dator är några anledningar till att ett eget rum är viktigt, nämner personalen i enkäten.

Medveten om motstånd
Högskoledirektör Li Lejerstedt påpekar att varje institution haft workshops för att fånga upp personalens åsikter i kontorsfrågan. Hon är medveten om att det finns motstånd mot det aktivitetsbaserade.
– Det varierar naturligtvis men visst finns det medarbetare som helst låter det fortsätta som vi har det nu.

Hon beskriver att Högskolan Väst väntas växa samtidigt som det inte finns ekonomisk möjlighet att bygga nya lokaler. Därför har man behövt utgå från de befintliga ytorna och tänka i nya banor.
– Vi försöker skapa den bästa lösningen utifrån en ny situation där vi kan bli hundra personer fler på campus. Att hitta flexibla utbildningsformer ställer också nya krav, så det här är en sammanvägning av våra ekonomiska förutsättningar och de verksamhetsmål som vi har satt med att skapa integrerade forsknings- och utbildningsmiljöer, säger Li Lejerstedt.

Li Lejerstedt.

Att facket är kritiskt inställt är hon medveten om, men påpekar att det är svårt att nå fram till alla.
– Jag har respekt för att vi alla är olika. Sedan är det inte så att det bara är negativa röster.

Missnöje på flera håll
Högskolan Väst är inte ensamt lärosäte om aktivitetsbaserade kontor och kontorslandskap. I en tråd i ett forum för högskolefrågor på sociala medier, där renoveringen av Högskolan Väst diskuteras, beskrivs liknande situationer vid andra lärosäten.

Vid ett lärosäte byggdes kontorslandskap trots motstånd från personalen. Det slutade med att man fick bygga om igen, eftersom missnöjet blev för stort, skriver en person i tråden. Då ett annat lärosäte byggde nytt placerades vissa anställda i öppet kontorslandskap, medan andra fick egna rum först efter att ha protesterat och gjort ”massivt motstånd”, uppger en annan person.

Vissa beskriver också hur de är positivt inställda till aktivitetsbaserade kontorslösningar men betonar att det krävs mindre samtalsrum, tydligt avdelade ytor samt avskilda gemensamma utrymmen för att det ska fungera.

Linus Hellerstedt

FAKTA. Aktivitetsbaserat eller kontorslandskap – Vad är skillnaden?

I kontorslandskap har var och en sin bestämda arbetsplats i en öppen planlösning.

 

Ett aktivitetsbaserat kontor består i stället av olika zoner i en öppen planlösning, där tanken är att arbetsuppgifterna för stunden ska avgöra vilket utrymme den anställde väljer. En aktivitetsbaserad arbetsplats bygger på grundtanken att man ska byta plats under arbetsdagen.

Källa: SULF, Nationalencyklopedin

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023