Statsvetenskapen i Uppsala firar 400 år

Hallå där Michal Grahn, forskare i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ansvarig för firandet av 400 år av statsvetenskap vid lärosätet.
Michal Grahn

Hur firar ni jubileet?
– Vi har haft en bankett på Uppsala slott, jubileumsceremoni i aulan, och fram till april har vi en populärvetenskaplig föreläsningsserie med framträdande svenska statsvetare som ska berätta om sin forskning.

Vad har förändrats i ämnet sedan rektorn Johan Skytte instiftade professuren i politik och vältalighet år 1622?
– Jättemycket. Sverige hade då blivit en stormakt, inrikesförvaltningen växte och Skytte insåg att Sverige saknade både tjänstemän och diplomater som kunde uttrycka sig väl i förhandlingar. Men då var det bara en liten skola med en professor och ett fåtal studenter. Nu är det en akademisk disciplin som täcker mycket mer än internationell politik.

Vad är sig likt?
– Vikten av att förstå varandra i nationella och internationella sammanhang, inte minst nu när det är krig i Europa.

Vilka är statsvetenskapens framtidsutmaningar?
– Vårt studieobjekt förändras hela tiden och därför måste vi också förändra våra teorier och metoder för att förstå och förklara sociala fenomen. Finansieringen är också en utmaning. Svensk statsvetenskaplig forskning är framgångsrik internationellt sett, men det finns politiska aktörer som är kritiska till samhällsvetenskapliga ämnen, inte minst statsvetenskap, så vi måste hela tiden visa att vi är relevanta.


Kategorier: Artiklar, Forskning
Lärosäten: Uppsala universitet