Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Statsvetenskapen i Uppsala firar 400 år

Hallå där Michal Grahn, forskare i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ansvarig för firandet av 400 år av statsvetenskap vid lärosätet.

9 november, 2022
Kajsa Skarsgård
Michal Grahn
Michal Grahn

Hur firar ni jubileet?
– Vi har haft en bankett på Uppsala slott, jubileumsceremoni i aulan, och fram till april har vi en populärvetenskaplig föreläsningsserie med framträdande svenska statsvetare som ska berätta om sin forskning.

Vad har förändrats i ämnet sedan rektorn Johan Skytte instiftade professuren i politik och vältalighet år 1622?
– Jättemycket. Sverige hade då blivit en stormakt, inrikesförvaltningen växte och Skytte insåg att Sverige saknade både tjänstemän och diplomater som kunde uttrycka sig väl i förhandlingar. Men då var det bara en liten skola med en professor och ett fåtal studenter. Nu är det en akademisk disciplin som täcker mycket mer än internationell politik.

Vad är sig likt?
– Vikten av att förstå varandra i nationella och internationella sammanhang, inte minst nu när det är krig i Europa.

Vilka är statsvetenskapens framtidsutmaningar?
– Vårt studieobjekt förändras hela tiden och därför måste vi också förändra våra teorier och metoder för att förstå och förklara sociala fenomen. Finansieringen är också en utmaning. Svensk statsvetenskaplig forskning är framgångsrik internationellt sett, men det finns politiska aktörer som är kritiska till samhällsvetenskapliga ämnen, inte minst statsvetenskap, så vi måste hela tiden visa att vi är relevanta.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023