”Jag berättar historien om hur evolutionen såg ut”

Efter sex år som prefekt vid Uppsala universitet är paleontologen Henning Blom på väg tillbaka till forskningen och undervisningen med ny energi och nya insikter.
Henning Blom under fältstudier på östra Grönland där han samlade skelettrester och miljödata från sediment för att få en bättre helhetsbild av landryggradsdjurens tidiga evolution.

Till skillnad från många kollegor var det inte ett dinosaurieintresse i barndomen som ledde Henning Blom in i paleontologin, utan fascinationen för ämnet kom först under universitetsstudierna i geovetenskap.
– Det som driver mig är de stora frågorna och världsbilden som forskningen ger. Som paleontolog berättar jag historien om hur evolutionen såg ut.

Studerar fossil
Henning Blom är docent i evolutionär organismbiologi och i forskningen flyttar han sin blick 350–450 miljoner år tillbaka i tiden när han genom fossil studerar de stora evolutionära stegen. Bland hans viktigaste egna fynd finns fossil från Gotland och den estländska ön Ösel daterade till Silurperioden då platserna var korallrev.
– Dessa fossil berättar om vad vi kallar benfiskarnas uppkomst, och det är en av frågorna som jag kommer att fortsätta att fokusera på i min forskning nu.

I sex år har hans forskning fått stå tillbaka för arbetet som prefekt. Det han tar med sig från det uppdraget är en större förståelse för universitetssystemet och sin roll i det.
– Pausen har lett till ett nytänk kring att bidra i fältet och nu brinner kraften att åter göra det som gjorde att jag började med forskningen från början. Jag uppskattar också att undervisa. Det som fascinerar mig, vill jag se andra fascineras av.

Ledare inom fotboll
Redan innan prefekttjänsten hade Henning Blom ledaruppdrag, som tränare inom flick- och damfotboll under 15 år.

Nu ser han fram emot att kunna styra mer över sin egen tid och emot kvällar utan måsten.
– Jag har plockat upp musiken mer igen, jag spelar gitarr hemma för mig själv.


Kategorier: Artiklar, Forskning
Lärosäten: Uppsala universitet