Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Det spretade mer i etikprövningen förr”

Mer enhetliga och effektiva beslut. Det är vad Etikprövningsmyndigheten uppnått under sina fyra första år, säger dess direktör Johan Modin.

8 november, 2022
Kajsa Skarsgård

2019 lades de sex regionala etikprövningsnämnderna ner och Etikprövningsmyndigheten, EPM, inrättades med ett nationellt ansvar för frågorna.
– Det spretade ganska rejält i bedömningarna mellan de olika nämnderna. Som forskare är det så klart viktigt med en rättssäker behandling oavsett var ansökan hamnar. En stor uppgift för myndigheten har därför varit att jobba för enhetlighet, säger Johan Modin.

Johan Modin

Slumpas ut
EPM är indelat i verksamhetsregioner, men numera prövas inte en ansökan i samma region som den kommer ifrån. Den slumpas ut till första tillgängliga sammanträde i övriga landet, vilket minskar jävssituationerna och snabbar på beslutsprocessen.
Det finns 18 avdelningar som fattar beslut om etiktillstånd, tolv för medicinsk forskning och sex för övrig forskning. Ytterligare tre för medicinsk forskning startar i slutet av året.

Beslutsfattarna är till majoriteten aktiva forskare: tio per avdelning. Ordföranden är en domare, och allmänhetens representanter är fem till antalet. EPM:s ledning får inte lägga sig i besluten.

En av de två vetenskapliga sekreterarna i Stockholmsavdelningen som prövar icke-medicinsk forskning är Karin Edvardsson Björnberg, docent i filosofi vid KTH. Hon var även ledamot i det tidigare regionala nämndsystemet, och har märkt av den nya myndighetens aktiva arbete för enhetlighet. Bland annat bjuds ordförandena och de vetenskapliga sekreterarna in regelbundet för att diskutera svårare principiella frågor.

Fokus på etik
Avdelningen har sammanträde ungefär en gång i månaden och då ska 25 ärenden avhandlas på fyra timmar. Ambitionen är att inte fastna i formalia och detaljer utan ha fokus på de etiska aspekterna.
– Det är en öppen, ödmjuk och reflekterande stämning i gruppen och alla ledamöter bidrar med expertis på sina respektive områden. Engagemanget är stort och man tar skyddet för forskningspersonerna på stort allvar, säger Karin Edvardsson Björnberg.

Karin Edvardsson Björnberg

Av de 5 923 ansökningar som inkom och som EPM avgjorde år 2021 fick knappt 90 procent godkänt.

Det finns kritiker till det nuvarande etiska systemet som menar att det har blivit för juridifierat på bekostnad av det kollegiala beslutsfattandet. Karin Edvardsson Björnberg tycker inte att det ena behöver utesluta det andra.
– Det juridiska systemet finns av en anledning, för att skydda forskningspersonerna. Sedan är det viktigt att den kollegiala etiska diskussionen inte försvinner, för den är viktig för att utveckla vår etiska känslighet som forskare.

Hon har undervisat doktorander i forskningsetik, men poängterar att det är minst lika viktigt att handledare och fakultet vet vad som gäller.
– Doktoranderna lär sig inte etiska förhållningssätt genom kurserna främst, utan genom insocialisering – genom sina handledare och normerna på sin avdelning.

Ny praxis
I debatten kring Överklagandenämnden för etikprövnings nya tillsyn har vissa menat att dess beslut innebär en ny praxis kring vad som ska etikprövas.

Karin Edvardsson Björnberg har inte märkt det i sitt arbete. EPM:s direktör Johan Modin säger att etikkraven inte har ändrats, och att han inte har reagerat på vad tillsynsmyndigheten har bedömt vara etikprövningspliktigt.
– Det handlar i så fall om en åtstramning av en praxis som funnits på lärosätet om vad som ska etikprövas, och att bedömningarna spretade mer i det regionala etiknämnds­systemet. De som forskat utan att söka tillstånd har vi i etikprövningen inte känt till.

Han understryker att varje forskningsprojekt är unikt. Därför kan man inte utgå från att ens forskning inte behöver tillstånd bara för att ett liknande projekt inte behövde det.

Kan inte gå snabbare
Att skriva en etikansökan tar tid och kan upplevas som ett hinder i forskningen, men Johan Modin är stolt över EPM:s handläggningstider. Rekommenderad tid för ett ärende är max 60 dagar, och mellan 2020 och 2021 minskade EPM den genomsnittliga handläggningstiden från 49 till 33 dagar.

Enligt Johan Modin går det inte att fatta beslut så mycket snabbare. Ledamöterna har etikprövningen som ett sido­uppdrag till heltidsarbetet, de behöver få två veckor för att läsa in sig på alla ansökningar och efter sammanträdet behöver administrationen ett par veckor för att hantera besluten.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023