Strejker på brittiska universitet till följd av ökade levnadskostnader

Fackförbundet för universitetsanställda i Storbritannien, UCU, har utlyst strejk på flera lärosäten, då man vill se löneökningar i nivå med den stigande inflationen och därmed ökade levnadskostnader. Förra veckan strejkade akademianställda i landets nordvästra delar och fler kan snart följa efter.
Ökade levnadskostnader har lett till strejker på flera håll i Storbritannien. Fackförbundet UCU, vars huvudkontor i London syns på bilden, har som mål att ta ut anställda vid samtliga universitet i strejk, om löneökningar uteblir.

Stigande inflation och ökade levnadskostnader debatteras flitigt i Storbritannien. Flera fackförbund har de senaste veckorna hållit sammankomster runt om i landet, med krav på löneökningar.

I Brighton blev mötet försenat eftersom det krockade med drottning Elizabeths bortgång. Först en månad senare samlades fackförbundens representanter på högsta nivå i den fullsatta konst- och konserthallen Brighton Dome.

Eventet arrangerades av University and College Union, UCU, som organiserar ungefär 120 000 anställda vid landets universitet och colleges. Det sistnämnda motsvarar sista åren på gymnasieskolan i det svenska skolsystemet.

Kräver löneökningar
Representanter för UCU påpekade hur förbundets medlemmar knappt har råd att köpa mat, betala elräkning eller ta bussen till jobbet på grund av de ökade levnadskostnaderna i Storbritannien. Man kräver därför löneökningar i nivå med inflationstakten.

UCU:s generalsekreterare Jo Grady nämnde hur medlemmar jobbat igenom en pandemi utan att bli belönade för det, hur lönerna har sjunkit med upp till 25 procent under en tolvårsperiod samt att man har fått sina pensioner nedsatta de senaste åren.
– UCU är ett stridande fackförbund som jag är stolt över att leda. Just nu har vi fler än 3 000 medlemmar som strejkar för rättvis lönesättning och för den respekt som de förtjänar, sade hon i sitt tal från scenen i Brighton.

Jo Grady, generalsekreterare UCU, på scen i Brighton Dome.

Facklig kampanj
De fackliga sammankomsterna är en del av kampanjen ”Enough is Enough”, som är en protestaktion gentemot de ökade levnadskostnaderna där UCU står som huvudorganisatör. Övriga fackförbund bakom kampanjen är Communication Workers Union, The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers och The Social Workers Union.

Hittills har UCU tagit ut medlemmar i strejk vid ett antal colleges i nordvästra delarna av landet. Från och med 17 oktober följer universiteten efter, då en tre dagar lång strejk har utlysts vid universitetet i Falmouth.

Utvidgad strejk väntar
Förbundet planerar att utvidga strejken vid lärosäten över hela landet, om inga överenskommelser om löneökningar nås med arbetsgivarna, förklarade UCU:s ordförande Janet Farrar från scenen.
– Inom universitetssektorn, där man kämpar med bland annat nedsatta pensioner och löneskillnader mellan könen är man nu mitt uppe i de största strejkomröstningarna i fackföreningarnas historia, sade hon.

Fackföreningsklubbar vid ett antal universitet i Storbritannien röstar nu om huruvida de ska ansluta till strejkerna, sade Janet Farrar, ordförande UCU.

De fackliga sammankomsterna är tänkta som en språngbräda för fortsatta demonstrationer mot de ökade levnadskostnaderna och för löneökningar. Mötet i Brighton var det sista. Tidigare har man också besökt bland annat Bristol, Leeds, Luton, Birmingham, Manchester, Liverpool och London.


Kategorier: Artiklar, Politik, Utrikes, Villkor

Read this article in English