Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskning och utbildning i skymundan efter valet

Forskning och högre utbildning har ingen framträdande roll i regeringsförklaringen. Vad den nye ministern för området, Mats Persson (L), specifikt vill driva är ännu oklart.

20 oktober, 2022
MarieLouise Samuelsson
Nya utbildningsministern Mats Persson (L) är riksdagsledamot sedan 2014 och har bland annat varit ekonomiskpolitisk talesperson för sitt parti. Han är doktor i ekonomisk historia, disputerad vid Lunds universitet.

I den nytillträdda regeringen blir liberalen Mats Persson chef för utbildningsdepartementet och ansvarig för högre utbildning och forskning, medan Lotta Edholm (L) blir skolminister. Det är alltså samma ansvarsfördelning som gällde under den senaste socialdemokratiska regeringen.

Det är skolfrågorna som fått stort utrymme i den politik som den nya regeringen presenterat, som i det så kallade Tidöavtalet, vilket Per-Olof Eliasson tar upp i sin nyhetskrönika.

Mindre styrning utifrån ”rena volymmål”
I regeringsförklaringen finns på ett av de få ställen där högre utbildning och forskning nämns ganska allmänt hållna skrivningar som att ”universitet och högskolor bidrar starkt till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Bildningsbegreppet är viktigt och ska inte ställas i motsats till yrkesskicklighet och anställningsbarhet”.

Vidare vill regeringen framhålla att ”universitet och högskolor ska styras mer utifrån principer av utbildningskvalitet och vetenskaplig excellens än av rena volymmål” samt att ”vetenskap och forskning ska stå fri från politisk styrning”. Det framgår inte om regeringen menar att universitet och högskolor i dag styrs av ”rena volymmål” och mindre av utbildningskvalitet och vetenskaplig excellens.

Regeringsförklaringen hänvisar också till tidigare borgerlig politik på området: ”Utbildning och forskning av hög kvalitet är helt avgörande för Sveriges välstånd. Efter flera år med fallande resultat har de stora reformer som genomfördes under Alliansregeringen långsiktigt burit frukt.”

Ministern disputerade 2015
Mats Persson som blir ansvarigt statsråd för att genomföra politiken var tidigare Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson. Han är doktor i ekonomisk historia och disputerade 2015 vid Lunds universitet med avhandlingen In good times and in bad: Immigrants, self-employment and social insurances.

Persson blev ordinarie riksdagsledamot 2014 och har en bakgrund i regionalpolitiken i Skåne. Han har som riksdagsledamot varit ledamot i ett antal utskott, utbildningsutskottet, skatteutskottet och finansutskottet.

Universitetsläraren kommer i närtid att intervjua Mats Persson för att ge honom tillfälle att resonera mer specifikt om den aviserade politiken.

MarieLouise Samuelsson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023