Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SLU-professor leder jätteprojekt om kartläggning av arter

Hallå där Tomas Roslin, ekologiprofessor vid SLU, som leder projektet Life Plan som fått 135 miljoner kronor från ERC för att under sex år undersöka artlivet på 200 platser över hela jorden.

14 oktober, 2022
Per-Olof Eliasson
Tomas Roslin

Varför detta projekt?
– Av alla arter på jorden är minst 80 procent okända, så vi har dålig kläm på vilka mönster och processer det finns i naturen. Och dem måste man begripa för att kunna säga något alls om vad som händer när vi nu förändrar miljön på olika sätt.

Hur är det organiserat?
– Cirka 500 medarbetare i lokala forskarteam levererar med likadan utrustning standardiserade data. Efter olika mellanskeden samlas all data på superdatorer i Helsingfors. Mina två kollegor, Otso Ovaskainen, professor i matematisk ekologi, och statistikprofessor David Dunson vid Duke University, utvecklar metoder att bearbeta de enorma datamängderna.

Vad ska ni komma fram till?
– Vi samlar in en massa data om olika arter, varav de flesta är okända sedan tidigare. Men minst två tredjedelar av projektet är att vi utvecklar metoder att ta hand om datan. Som kronan på verket skapar vi insikter hur naturen är strukturerad. En viktig fråga är om mönstren i de okända delarna av naturen ser ut som i de kända.

Hur känns det att leda det här projektet?
– De flesta biologer är fascinerade av naturen och vill utforska den. Och här gör vi det i kubik, vi tar oss an den oupptäckta naturen fullt ut. Det är varje forskares dröm, jag skattar mig lycklig att få göra det.

Per-Olof Eliasson
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023