Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nytt forum ska ge stöd åt doktorander

Hallå där Åsa Burman, docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och projektledare för lärosätets nya Forum för doktorander.

13 oktober, 2022
Kajsa Skarsgård
Åsa Burman

Varför inrättas detta forum?
– Syftet är att samla ihop det stöd som redan finns på olika håll för att göra det lättare för doktoranderna att hitta till det. Det är mycket fokus på sociala och nätverksbyggande aktiviteter och vi hoppas skapa en mer universitetsövergripande samhörighet för doktorander. Vissa saker är också nya: mentorsprogram och skrivar­grupper.

Vad ger forumet för stöd som du saknade som doktorand?
– Under min tid i Lund saknade jag stöd som fokuserade på de osynliga färdigheterna, själva hur:et. Hur lägger man upp arbetet? Hur skriver man en framgångsrik artikel? Hur skapar man ett tvärvetenskapligt samarbete? När jag var vid University of California Berkley fanns där däremot ett fantastiskt Graduate Student Service Center med massor av bra aktiviteter som gjorde att jag snabbt kom in i det hela. Ett sådant Center finns ofta i USA och England, men jag har inte sett något i Sverige tidigare.

Hur ska forumet utvecklas?
– Det är ett pilotprojekt på 1,5 år för doktorander inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik som ska utvärderas och förhoppningsvis sedan fortlöpa och eventuellt även utvidgas till det naturvetenskapliga området. Vi gör också en omfattande utredning av de rapporter och enkäter vi redan har om doktoranderna och deras upplevda behov för att se vad för stöd som saknas.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023