Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Policy briefs – en språngbräda i det utåtriktade arbetet

Östersjöcentrum använder policy briefs för att öka samhällets engagemang i Östersjöfrågorna. Handfast formulerade tips gör en policy brief bra.

12 oktober, 2022
Lisa Beste

Östersjöcentrum vid Stockholms universitet har som uppdrag att jobba med den tredje uppgiften. Det står i centrumets stadgar att de ska göra det.

Gun Rudquist

– Förutom forskning och ansvar för fältstationen för marin forskning ägnar vi mycket tid åt att analysera, syntetisera och föra ut resultat, säger Gun Rudquist, Östersjöcentrums policy­chef.

Kortfattad sammanfattning
Gun Rudquist och kollegorna har valt att arbeta med policy briefs som ett av flera verktyg i sin utåtriktade kommunikation.
En policy brief är en kortfattad sammanställning av aktuell vetenskaplig kunskap, med policyrekommendationer.
– Våra policy briefs fungerar som startskott i vår kommunikativa process. De blir produkter som vi sedan kan bygga seminarier på, och samtala med politiker och tjänstemän kring. Där skiljer vi oss nog från vissa andra som kanske mer ser policy briefs som en avslutande produkt i slutet av ett projekt.

Hon berättar att behovet av att skriva en policy brief kan uppstå på två sätt. I det ena fallet finns det redan en pågående politisk process om någonting.
– Det ska beslutas om något, kanske ett direktiv i EU ska revideras, och vi vet att det finns forskningsresultat som är viktiga i sammanhanget. Då behöver vi syntetisera de existerande forskningsresultaten och koppla dem till den politiska processen. Vi gör en produkt som är användbar för beslutsfattarna, förklarar Gun Rudquist.

I det andra fallet är det tvärtom nya spännande resultat som utgör startskottet.
– Varför pratar inte samhället om det här, tänker vi då, och gör en policy brief för en lämplig målgrupp.

En fast arbetsgång
När medarbetarna på Östersjö­centrum bestämt sig för att ta fram en policy brief, har de en fast arbetsgång att hålla sig till.
– Vi bestämmer exakt vem som ansvarar för vad, och när olika delar ska vara klara för genomläsning av andra.

Deras policy briefs är också starkt mallade vad gäller antal sidor, bilder, antal rekommendationer med mera.
– Man ska känna igen att de kommer från Östersjöcentrum. Vi använder ett språk som är så hands on som möjligt. Vi kan till exempel inte skriva ”Vi måste ha ett hållbart fiske”. Vi behöver bryta ner budskapet till något konkret, säger Gun Rudquist.

Mellan vetenskaplig text och tidningsartikel
Henrik Svedäng är forskare vid Östersjöcentrum och har varit med och skrivit ett flertal policy briefs. Den senaste kom ut i april i år med rubriken ”Stoppa ålfisket och ålutsättningarna”.

Henrik Svedäng

– Vi uppmanar de som jobbar med förvaltning att sluta sätta ut importerade ålyngel eftersom det inte gynnar ålbeståndet i Östersjön. Jag som forskare tog fram det vetenskapliga underlaget, Charles Berkow som är omvärldsanalytiker hjälpte till med policydelen, och vi hade stor hjälp av vår kommunikatör Henrik Hamrén som gav konstruktiv kritik och gjorde texten populärvetenskaplig, säger han.

Henrik Svedäng beskriver formatet som ett mellanting mellan vetenskaplig text och tidningsartikel.
– Jämfört med ett debattinlägg är en policy brief en fördjupning. Till skillnad från en vetenskaplig artikel utgår den mer från samhällsfrågan. Man behöver begränsa den vetenskapliga diskussionen och fokusera på det förvaltningsmässiga.

Lisa Beste

FAKTA. 3 tips om policy briefs

  • Formulera budskapet så konkret som möjligt, utan att göra avkall på vad forskningen ger stöd för.
  • Det är bra att ha med forskare, kommunikatörer och omvärldsanalytiker som jobbar med er policy brief.
  • Gör en tidsplan och en kommunikationsplan.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023