Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Test med utbildning för funktionsvarierade

Brist på studieteknik och finansieringsfrågan är utmaningar när det kommer till att anordna högskoleutbildning för studenter med intellektuella funktionsvariationer.

10 oktober, 2022
Linus Hellerstedt
Vid Högskolan i Gävle finns tankar på att starta fristående kurser för studenter med intellektuella funktionsvariationer. Då vill lärosätet dra lärdom av ett tidigare projekt, berättade Tomas Boman på ett seminarium.

Inkludering, tillgänglighet och det livslånga lärandet är goda anledningar till att akademin bör bredda sin rekrytering och erbjuda utbildningar till personer med intellektuella funktionsvariationer. Det sade Tomas Boman, universitetsadjunkt i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, på ett seminarium anordnat av Universitets- och högskolerådet, UHR.

Med erfarenhet från ett projekt, som avslutades 2014, med treårig högskoleutbildning i takt av 60 procent berättade Tomas Boman om lärdomar som dragits. Frågor om behörighet, arbetsmarknad och pedagogiskt upplägg var några utmaningar som nämndes.
– Man kan inte heller ha alltför stora studentgrupper. Det är svårt att vara fler än 10 till 15 studenter, sade han.

”En massa hinder”
Utbildningen genomfördes inom lärosätets hälso- och idrottsprofil och riktade sig till dem som gått i gymnasiesärskolan. Eftersom det inte var en heltidsutbildning blev studie­finansiering från CSN ett annat hinder, fortsatte Tomas Boman.
– Och hur ska man kunna betala tillbaka sitt studielån, när man kanske inte verkar på den öppna arbetsmarknaden? Den som har gått i särskola har en massa hinder som tornar upp sig.

Tanken var att studenterna efter utbildningen skulle kunna arbeta med hälsokost och träning, exempelvis på grupp- eller äldreboenden, förklarade Tomas Boman.
Med på scenen fanns en tidigare student vid programmet. Hon berättade om hur självkänslan och självförtroendet vuxit sedan hon skaffat sig en högskoleutbildning.

Fokus på studieteknik
Både Tomas Boman och hon påpekade dock att det bör vara mer fokus på studieteknik inom sär- och gymnasiesärskolan.
– Jag fick reda på att utbildningen fanns när jag gick idrottsgymnasiet, så jag kände mig väl förberedd när det gäller intresse. Men studieteknik och hur man antecknar hade jag noll från särskolan. Det hade varit viktigt att ha med sig, sade den tidigare studenten.

Även om Högskolan i Gävle inte ger utbildningen längre finns tankar på nya fristående kurser för studenter med intellektuella funktionsvariationer. Då vill Tomas Boman gärna inleda med en förberedande kurs för att studenterna ska få bättre möjligheter att klara av högskolestudierna, sade han.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023