Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF sågar utredning om statligt anställda

Förslagen innebär ett försämrat anställningsskydd och en försvagning av forskningens frihet, menar SULF i sitt remissvar till utredningen om statligt anställda.

22 september, 2022
Kajsa Skarsgård
Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef
Robert Andersson.

”SULF avstyrker merparten av förslagen”, skriver förbundet i sitt ovanligt kritiska remissvar på den statliga offentliga utredningen Rätt och rimligt för statligt anställda.

SULF är bland annat emot förslaget att beslut om disciplinåtgärder mot professorer ska flyttas från Statens ansvarsnämnd till lärosätena, vilket Universitetsläraren har rapporterat om tidigare. För att stärka forskningens frihet vill SULF i stället att även disciplinåtgärder mot lektorer ska prövas av Statens ansvarsnämnd, som är ett mer fristående organ.

I remissvaret menar SULF också att utredningsförslagen utökar arbetsgivarens möjlighet till avstängning av en arbetstagare och är kritiskt till att utredningen inte utgått från vad parterna har kommit överens om i kollektivavtal i stället. Utifrån samma resonemang är SULF emot att utöka maxtiden för avstängning från en till två månader i sänder.

SULF ser också en risk för att utredningens förslag försvagar fackens möjlighet att förhandla en avstängning i enlighet med medbestämmandelagen.

En annan viktig fråga handlar om fall där anställningsbeslut överklagas av en annan sökande. SULF menar att utredningens förslag innebär att det är den som först har anställts som får ta konsekvenserna om lärosätet har gjort fel – hen ska då kunna sägas upp av personliga skäl.
– Samtidigt finns ingen sanktion mot lärosätet som gjort felet, säger förbundets förhandlingschef Robert Andersson.

Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef
Robert Andersson.

”Utredningens förslag har ett väldigt tydligt arbetsgivarperspektiv. Man behöver fundera på hur en minskad anställningstrygghet påverkar statliga jobbs attraktionskraft.”

Han menar också att förslaget ger större kryphål för lärosätena att inte anställa den klagande som får rätt, liksom att bedömningsgrunderna av skicklighet blir mer otydliga. Detta ökar risken för nepotism. SULF vill i stället att även doktoranders anställningsbeslut ska kunna överklagas enligt nuvarande ordning.

Robert Andersson sammanfattar förbundets kritik:
– Utredningens förslag har ett väldigt tydligt arbetsgivarperspektiv. Man behöver fundera på hur en minskad anställningstrygghet påverkar statliga jobbs attraktionskraft i en tid när staten behöver rekrytera massa folk.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023