Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Så blir reglerna för arbetsrätten i höst

Nya turordningsregler, slopad allmän visstid och ett omgjort omställningsstöd är förändringar som kommer att gälla för SULF:s medlemmar när lagen om anställningsskydd förnyas.

13 september, 2022
Linus Hellerstedt
Utöver förändringarna i las finns en särskild överenskommelse mellan Saco-S och Arbetsgivarverket, som gäller för SULF:s medlemmar. Enligt den får arbetsgivaren bara använda de tre undantagen från turordningsreglerna två gånger per år, i stället för fyra.

I juni röstade riksdagen igenom ändringar av lagen om anställningsskydd, las. Att arbetsgivare får undanta tre anställda från turordningsreglerna och ett nytt statligt omställningsstudiestöd är några förändringar, som gäller från 1 oktober.

Särskild överenskommelse
För SULF:s medlemmar finns en särskild överenskommelse mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Hur förändringen som helhet kommer att påverka medlemmarna återstår att se, säger förbundets förhandlingschef Robert Andersson, som var en av Saco-S företrädare vid förhandlingarna.
– Mycket är oprövat. Å ena sidan påverkas våra medlemmar i sin anställning. På sikt är också tanken med omställningsstudiestödet att fler ska studera. Det gör att lärosätena behöver erbjuda fler utbildningar, vilket kan betyda nyanställningar inom högskolan.

Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef
Robert Andersson

Den särskilda uppgörelsen innebär att arbetsgivaren bara får använda de tre undantagen från turordningsreglerna två gånger per år, jämfört med fyra som gäller annars.
– Redan nu är turordningskretsarna väldigt små och då särskilt inom forskning. Men det kan bli huggsexa inom verksamheterna om vem som ska få använda undantaget, vilket kan bli intressant att följa, säger Robert Andersson.

Tydlig signal
När las förändras ersätts så kallad allmän visstidsanställning med särskild visstid, som övergår till en tillsvidareanställning efter tolv månader. Enligt den särskilda uppgörelsen tas även möjligheten för statliga arbetsgivare att anställa för ”enstaka kortvariga perioder” bort.
– Det är ganska tydliga signaler på att tanken är att fler ska vara tillsvidareanställda inom högskolan, vilket också regeringen påtalat i forskningspropositionen och den proposition som ledde fram till lagändringarna. Det är den största fördelen med förändringen, säger Robert Andersson.

I övrigt innebär avtalet att den som har haft en tidsbegränsad anställning i minst två år kan få ett utökat stöd från Trygghetsstiftelsen efter 1 oktober. I dag gäller tre år. Efter ett års anställningstid går det dock att få ett grundläggande stöd.
Det finns också ett kompletterande stöd för den som får det nya statliga omställningsstudiestödet.

Linus Hellerstedt
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023