Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kartläggning visar lucka i rättssäkerhet

Det är ovanligt men allvarligt för individen när en doktorandanställning inte förnyas trots att handledarresurserna inte har dragits in, enligt UKÄ.

12 september, 2022
Kajsa Skarsgård

I en skrivelse för tre år sedan uppmärksammade SULF regeringen på doktoranders rättsosäkra ställning när anställningen inte förnyas med hänvisning till bristande studieresultat trots att rektor inte har fattat beslut om att dra in handledarresurserna. Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har nu presenterat den kartläggning av problemet som det fått i uppdrag av regeringen.

Kännbart för individerna
Slutsatsen är att fallen är få sett till antalet doktorander i Sverige, men att konsekvenserna är mycket kännbara för individerna.

I praktiken handlar det om att en doktorand kan tvingas bort ekonomiskt från utbildningen utan att få sin sak prövad av rektor och utan att ha möjlighet att överklaga. När doktoranden fortfarande är inskriven vid forskarutbildningen kan hen inte få a-kassa, och utan lärosätets intyg om studieframsteg kan ett eventuellt uppehållstillstånd i Sverige äventyras.

SULF uppmärksammade problematiken efter att ha hanterat flera fall och upplevt ett missbruk av den regellucka som finns mellan doktoranders anställning och andra resurser.

Finns mörkertal
UKÄ:s kartläggning identifierar 17 fall vid sju lärosäten de senaste fem åren, men både UKÄ och SULF tror att det finns ett mörkertal.

Lärosäten hanterar bristande studieresultat olika. Vid Malmö universitet finns en vägledning, och vid Lunds universitet en praxis, att en doktorand då inte ska nekas förnyad anställning om inte rektor också fattat beslut om att dra in övriga resurser.

Robert Andersson, SULF:s förhandlingschef
Robert Andersson

SULF vill få in i högskoleförordningen att anställningen ska fortsätta tills doktoranden fått möjlighet att överklaga rektorsbeslutet och Överklagandenämnden för högskolan fattat ett beslut.
– Det behövs, för det är så pass allvarligt när det händer. Frivilliga, lokala lösningar kommer att ta tid, kan se olika ut och kan ändras när som helst. Om lärosätena struntar i sina riktlinjer är det också svårare att göra något åt det, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

UKÄ:s uppdrag var inte att ge regeringen rekommendationer, men poängterar i kartläggningen att UKÄ såväl som regeringen tidigare framhållit betydelsen av starka rättssäkerhetsaspekter när det gäller doktoranders resurser.

Kajsa Skarsgård
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023