Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Personligt prat lika viktigt som teori i ledarskapskursen

Hur sätter man ihop en bra ledarskapsutbildning? Man börjar med att tänka ”utveckling” i stället för ”utbildning” och lyssnar på vad alltifrån rektor till fackliga representanter tycker är viktigt.

10 juni, 2022
Lisa Beste
Maria Gruvstad

På Linnéuniversitetet är det Maria Gruvstad, utvecklingskonsult på hr-avdelningen och Maria Lindgren, tidigare prefekt på institutionen för svenska språket, som för tredje omgången håller i lärosätets kurs i ledarskapsutveckling.
– Vi jobbar väldigt bra ihop eftersom vi bidrar med olika perspektiv och kunskaper, säger Maria Gruvstad.

Maria Gruvstad

Byråkratisk inriktning
Från början var det en större arbetsgrupp med och planerade kursen, med inspel från rektor, prefekter, fackliga representanter och huvudskyddsombud. Gruppen gav de två kursledarna mandat att verkställa idéerna om en ledarskapskurs för både prefekter och avdelningschefer.
– Vi såg ett värde i att blanda chefer från förvaltning och från akademi. Avdelningscheferna får insikt i hur det är att jobba som prefekt, och prefekterna får kunskap om arbetet med att leda olika stödfunktioner, säger Maria Lindgren.

Maria Lindgren

Avdelningschefer har en byråkratisk inriktning och är vanligtvis rekryterade för att de är bra på den typen av ledarskap. Prefekter är ofta forskare med tidsbegränsade chefsuppdrag mitt i den vetenskapliga verksamheten. De två kategorierna arbetar med andra ord under rätt så olika villkor.

Portfölj med tips
Maria Gruvstad och Maria Lindgren har en stor portfölj med tips för lyckade kurser inom ledarskapsutveckling – här följer några av dem.

 • Det fysiska mötet är viktigt. Under två år med pandemirestriktioner har många insett att digitala möten fungerar bra i vissa sammanhang, men inte när det gäller att etablera nya relationer, småprata och bygga upp förtroenden. Under ett internat på den första omgången av Linnéuniversitetets ledarskapskurs kom deltagarna på att de skulle skriva en bok tillsammans. Resultatet blev skriften Den främste bland likar som innehåller författarnas tankar om ledarskap.
 • Sammanför chefer från olika delar av organisationen. En ledarskapskurs är ett bra tillfälle för prefekter och andra chefer att få nya värdefulla relationer som sträcker sig över ämnes- och fakultetsgränserna. Det bidrar också till att cheferna kan se lärosätets helhet. Ibland finns det föreställningar om hur det är på andra fakulteter än den egna. I ett bredare nätverk kan man räta ut frågetecken och klargöra sammanhang för varandra.
 • Ta med rektor och dekaner på båten. I slutet av varje omgång av ledarskapskursen har Linnéuniversitetet haft en halvdag med samtal då dekaner och rektor deltar. Det har varit betydelsefullt för att kunna etablera kursen på lärosätet.
 • Låt kursen vara en process under lång tid. När man satt samman en grupp uppstår en dynamik som förhoppningsvis leder till att man lär känna varandra. Tilliten ökar och efter hand kan man börja prata om de svårare frågorna i ledarskapet. Det är bra om kursen kan fånga upp deltagarna redan innan de tillträder som chefer, och sedan fungera som ett stöd när de ska börja leda och utveckla verksamheten på sin institution eller avdelning. I idealfallet kan deltagarna ta med sig svårigheterna de stött på, till de avslutande momenten på kursen.
Lisa Beste

FAKTA. Tre tips för en lyckad ledarskaps­utveckling

 1. Starta ledarutvecklingen för
  chefer innan de tillsätts, så att
  de både blir introducerade i vad
  uppdraget innebär och får värdefulla
  verktyg för att klara av
  den första tiden.
 2. Lämna mycket tid för fria diskussioner
  i schemat för kursträffarna.
 3. Blanda kursdeltagare med
  olika bakgrund och erfarenhet.

Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023